Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 2. února 2018

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka, Zuzana Moťovská, David Hurný, Peter Korcsok


Omluveni:

Přítomní hosté:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

  1. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání AS UK v letním semestru 2017/2018. Zasedání AS UK se budou konat 2. března 2018, 6. dubna 2018, 11. května 2018 a 15. června 2018.

  2. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Legislativní komise AS UK MUDr. Josefa Fontanu (3. LF), Mgr. Elišku Kadlecovou (PF), Michaela Glogra (PF), Mgr. Kateřinu Volnou (FF), JUDr. Jana Wagnera (RUK), Mgr. Samuela Zajíčka (HTF).

  3. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Sociální komise AS UK Michaela Glogra (PF), Mgr. Jana Kretschmera (PřF), Bc. Tomáše Bederku (PedF), Františka Vaňáska (1. LF), Bc. Marcela Ladku, B. A. (FSV), Bronislava Poula (FF), Adama Zvonaře (PF), Jakuba Hajného (1. LF), Elišku Kryčerovou (PedF).

  4. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Ekonomické komise AS UK MUDr. Josefa Fontanu (3. LF), Bc. Marcela Ladku, B. A. (FSV), Mgr. Samuela Zajíčka (HTF), Mgr. Dana Thiela (FTVS), Mgr. Martina Kuthana, Ph.D. (PřF), Doc. RNDr. Miloše Rottera, CSc. (MFF), JUDr. PhDr. Marka Antoše, LL.M., Ph.D. (PF), Mgr. Jana Chromého, Ph.D. (FF).

  5. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Studijní komise AS UK MUDr. Josefa Fontanu (3. LF), Bc. Marcela Ladku, B. A. (FSV), Kamilu Řehořovou (PřF), Barboru Ohnoutkovou (PF), PaedDr. Evu Marádovou, CSc. (PedF), Annu Kalašnikovovou (PF), Mgr. Elišku Kadlecovou (PF).

  6. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Ediční komise AS UK MUDr. Josefa Fontanu (3. LF), Františka Vaňáska (1. LF), Bc. Marcela Ladku, B. A. (FSV), Michaela Glogra (PF), Elišku Kryčerovou (PedF), Bc. Tomáše Bederku (PedF), Martina Samka (PF), Annu Kalašnikovovou (PF), MUDr. Jitku Feberovou, Ph.D. (ÚK UK), RNDr. Daniela Toropilu, Ph.D. (UVT).

  7. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Petiční komise AS UK MUDr. Josefa Fontanu (3. LF).

  8. Předsednictvo AS UK pověřuje výkonem funkce tajemnice AS UK Elišku Kryčerovou (PedF) a výkonem funkce tajemnice Legislativní komise AS UK Mgr. Elišku Kadlecovou (PF) do konce mandátu stávajícího předsednictva AS UK.

  9. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 19. února 2018 od 16:00 hodin na sekretariátu AS UK.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Zápis ke staženíPoslední změna: 2. únor 2018 16:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám