Informační týden UK: Zeptejte se na vše, co vás zajímá v souvislosti s přijímacím řízením

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 13. února 2018 – Termín podání přihlášek na Univerzitu Karlovu je za dveřmi a řada zájemců o studium zvažuje, na kterou fakultu ji podat. Univerzita Karlova proto pro všechny nerozhodnuté zájemce připravila Informační týden, který se uskuteční od 20. do 28. února.


V průběhu Informačního týdne získají zájemci o studium aktuální informace o přijímacím řízení na všech 17 fakult Univerzity Karlovy. Zástupci UK vysvětlí, jaké požadavky na přijetí jsou na jednotlivých fakultách či co je všechno potřeba splnit, aby registrace k přijímacímu řízení řádně proběhla.


Zájemci o informace se mohou obracet od 20. do 28. února na tyto kontakty: tel.: 224 491 850, email . Informace o přijímacím řízení na UK jsou k dispozici rovněž na webu www.ipsc.cuni.cz/infotyden.


Podání přihlášek ke studiu do bakalářských a magisterských oborů – do 28. února 2018:


Katolická teologická fakulta, Husitská teologická fakulta, Právnická fakulta, 1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Filozofická fakulta (bakalářský studijní program), Přírodovědecká fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta (navazující magisterský studijní program), Pedagogická fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu


Podání přihlášek ke studiu do bakalářských a magisterských oborů – do 31. března 2018:


Evangelická teologická fakulta, Filozofická fakuta (navazující magisterský studijní program), Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd, Fakulta humanitních studiíZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 14. únor 2018 09:58 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám