Složením inauguračního slibu vstoupil rektor UK do svého druhého funčního období

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 7. března 2018 – Složením inauguračního slibu vstoupil rektor Univerzity Karlovy do svého druhého volebního období. Rektor Tomáš Zima složil akademické obci UK účty za své působení v minulém období a představil klíčové úkoly pro druhé volební období. Zároveň předal stříbrné a historické medaile UK děkanům fakult, kteří ukončili svoji činnost.


Ve Velké aule Karolina se dnes konala za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Roberta Plagy v demisi a dalších významných hostí inaugurace rektora Univerzity Karlovy pro druhé funkční období.


V průběhu slavnostního ceremoniálu rektor UK představil členy kolegia rektora a nové děkany fakult UK a předal pamětní medaile děkankám a děkanům, kteří svoji činnost ve svých funkcích ukončili – stříbrnou medaili doc. Mirjam Friedové, Ph.D., emeritní děkance FF UK,

ThLic. Prokopu Brožovi, Th.D., emeritnímu děkanovi KTF UK, PhDr. Jakubu Končelíkovi, Ph.D., emeritnímu děkanovi FSV. Poté udělil historickou medaili prof. MUDr. Michalu Andělovi, CSc., emeritnímu děkanovi 3. LF UK a prof. MUDr. Borisi Kreuzbergovi, CSc., emeritnímu děkanovi LF Plzeň.


Ve svém inauguračním projevu prof. Tomáš Zima informoval o nejvýznamnějších úkolech, které se v minulém období podařilo naplnit. „Za velmi důležité pokládám, že jsme s Českou konferencí rektorů v loňském roce dosáhli navýšení rozpočtu pro veřejné vysoké školy včetně Univerzity Karlovy. Bez navyšování prostředků na vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost totiž není úspěšný rozvoj vysokého školství možný“, uvedl prof. Tomáš Zima.


Zároveň seznámil akademickou obec UK s cíli, které před univerzitou stojí v následujícím období. Vedení univerzity se zaměří především na zvyšování úrovně pedagogických i vědecko-výzkumných aktivit, na vnitrouniverzitní solidaritu a na dotváření jejího pozitivního obrazu ve společnosti. Svoje znovuzvolení chápe rektor UK především jako vyjádření důvěry a jako velký závazek. Při vykonávání této funkce chce podobně jako v předchozích letech důsledně dbát na ochranu a dodržování akademických svobod a práv. Slíbil rovněž, že bude se svými spolupracovníky pracovat ku prospěchu Univerzity Karlovy se stejnou intenzitou a se stejným nasazením jako doposud.


„Jako základ univerzitního života chápu svobodu výzkumu a výuky; obojí musí být ve vzájemné harmonii, a to ve spojení s odpovědností a uplatňováním etických principů“ zdůraznil prof. Tomáš Zima.ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 8. březen 2018 11:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám