Opatření rektora č. 11/2018

Název:

Změna opatření rektora č. 78/2017 – katalog prací pro hospodářsko-správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně provozní pracovníky Univerzity Karlovy

K provedení:

Čl. 4 odst. 4 písm. b) Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

Účinnost:

15. března 2018


Změna opatření rektora č. 78/2017 – katalog prací pro hospodářsko-správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně provozní pracovníky Univerzity Karlovy

Čl. I

Opatření č. 78/2017 - katalog prací pro hospodářsko-správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně provozní pracovníky Univerzity Karlovy se mění takto:


V příloze opatření rektora č. 78/2017 se text 4. řádku na straně 4 přílohy nahrazuje tímto textem:

"26195

Podnikoví právníci

právník

8

Tvorba a dohled nad dodržováním a aplikací právních norem, vnitřních předpisů a opatření. Zpracování právních rozborů a stanovisek.“


Čl. II

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 15. března 2018.


V Praze dne 12. března 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení


Příloha k OR č. 78/2017 ve znění OR č. 11/2018 - ÚPLNÉ ZNĚNÍ
Poslední změna: 15. březen 2018 10:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám