Čtyři přední evropské univerzity uzavřely Evropskou univerzitní alianci


21. března 2018 - Po intenzivních jednáních, která proběhla v průběhu roku 2017, se čtyři univerzity se silným vědeckým potenciálem – Univerzita Karlova, Universität Heidelberg (Německo), Sorbonne Université (Francie) a Uniwersytet Warszawski (Polsko) – rozhodly uzavřít strategické partnerství vytvořením Evropské univerzitní aliance.


Evropská univerzitní aliance (4EU) vychází z již existující vzájemné akademické spolupráce. Klade si za cíl vytvořit kvalitativně novou úroveň spolupráce ve výzkumu, výuce, vzdělávání a administraci, vybudováním vhodné infrastruktury, která bude sdružovat výzkumníky, studenty, učitele a zaměstnance všech čtyř na vědu zaměřených univerzit. Nastolená spolupráce je založena na vzájemném porozumění idejím evropských univerzit, které mají základ v akademických svobodách a autonomii a zajišťují rovný přístup ke vzdělávání. Rektoři čtyř univerzit podepsali související Deklaraci v Paříži v sobotu 10. března 2018.


Aliance prohlubuje stávající spolupráci a vytváří kreativní prostředí pro výuku, učení, vědu, výzkum a inovace. Její snahou je odstraňovat administrativní překážky tak, aby docházelo k volnému pohybu studentů, vědeckých pracovníků a zaměstnanců, výměně nápadů a myšlenek a sdílení dobré praxe mezi zainteresovanými univerzitami.


Univerzity chápou Alianci jako platformu, díky které budou moci přispět k vyřešení významných výzev v oblasti vědecké práce a výzkumu v Evropě i mimo ni.


Marcin Palys (rektor University of Warsaw), Jean Chambaz (rektor Sorbonne University), Bernhard Eitel (rektor Heidelberg University) a Lenka Rovná (prorektorka Univerzity Karlovy).

Marcin Palys (rektor University of Warsaw),

Jean Chambaz (rektor Sorbonne University),

Bernhard Eitel (rektor Heidelberg University),

Lenka Rovná (prorektorka Univerzity Karlovy).Kontakty pro media


Univerzita Karlova

Václav Hájek

+420 224 491 248


Sorbonne University

Katherine Tyrka

+33 (0)1 44 27 51 05


University of Warsaw

Anna Korzekwa-Józefowicz

+48 602 262 552


Universität Heidelberg

Marietta Fuhrmann-Koch

+49 6221 54 2311Poslední změna: 24. březen 2018 19:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám