Univerzita Karlova získala jako první vysoká škola v ČR institucionální akreditaci

Praha 22. března 2018 – Rada Národního akreditačního úřadu na svém zasedání dne 21. března 2018 rozhodla o udělení institucionální akreditace Univerzitě Karlově. Stalo se tak na základě žádosti, kterou Univerzita Karlova podala jako první veřejná vysoká škola v říjnu 2017. Akreditace byla udělena ve všech 23 oblastech, o které požádala. Je tak první českou veřejnou vysokou školou, které byla institucionální akreditace udělena.


Jakmile obdrží Univerzita Karlova oficiální rozhodnutí Národního akreditačního úřadu, bude moci Rada pro vnitřní hodnocení UK zahájit vnitřní schvalovací proces studijních programů, jejichž návrhy jsou nyní intenzivně připravovány na jednotlivých fakultách UK. Pro tento proces má již UK připravený důsledný systém metodické kontroly a odborného posuzování kvality jednotlivých návrhů členy Rady pro vnitřní hodnocení i externími odborníky. Jako další pilíř kvality pak připravuje UK systém následného hloubkového hodnocení kvality, kterým postupně projdou všechny schválené studijní programy na UK.


Možnost udělení institucionální akreditace, kterou přinesla nedávná novela zákona o Vysokých školách, významně posiluje autonomii vysokých škol rozhodovat o tom, v jakých studijních programech bude v příštích deseti letech vzdělávat své studenty. Zároveň s tím tak vysoké školy ponesou plnou odpovědnost za kvalitu těchto studijních programů. UK si je této odpovědnosti dobře vědoma, a proto hodlá svou autonomii, kterou díky udělení institucionální akreditace získává, využít k modernizaci a inovaci svých studijních programů tak, aby poskytla svým absolventům to nejkvalitnější vzdělání uplatnitelné v 21. století.


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, nejrespektovanější mezinárodní žebříčky řadí UK mezi 2 % nejlepších světových univerzit. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 630 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Univerzita Karlova je podle nezávislého hodnocení Střediska vzdělávací politiky za rok 2016 nejlépe hodnocenou vysokou školou v ČR. Matematicko-fyzikální fakulta UK pak byla ohodnocena jako nejlepší fakulta. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 22. březen 2018 13:17 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám