Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 26. března 2018

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, František Zahálka, David Hurný, Peter Korcsok


Omluveni:

Josef Staša, Zuzana Moťovská, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., J. M. rektor, Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK


Přítomní hosté:

Milan Prášil, kancléř UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK

Jakub Marek, předseda Petiční komise AS UK

Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK


Program

 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

 2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s výroční zprávou Rady kolejí a menz a předalo ji k projednání Sociální komisi AS UK.

 3. Předsednictvo AS UK prodiskutovalo s předsedy pracovních komisí AS UK jejich činnost a vize.

 4. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 6. dubna 2018.

 5. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím a informoval je.

 6. Předsednictvo AS UK učinilo rozhodnutí o zveřejňování materiálů dle č. 137/2016 Sb.

 7. Předsednictvo AS UK nominovalo Mgr. et Bc. Elišku Kadlecovou (PF) za zástupce do Hlavní volební komise.

 8. Předsednictvo AS UK nominovalo doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS) do expertního panelu pro hodnocení žádostí v rámci aktivit pro podporu organizace letních škol a podporu zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů.

 9. Předsednictvo AS UK schválilo jako člena Petiční komise AS UK Mgr. Filipa Sedláka (HTF).

 10. Předsednictvo AS UK schválilo jako člena Ekonomická komise AS UK doc. MUDr. Jiřího Moláčka, Ph.D. (LFP).

 11. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Ekonomická komise AS UK doc. MUDr. Václava Lišku, Ph.D. (LFP).

 12. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Sociální komise AS UK Davida Marvana (3. LF).

 13. Předsednictvo AS UK schválilo jako členy Studijní komise AS UK Bc. Barboru Uchytilovou (KTF) a Mgr. Davida Cielontka (ETF).

 14. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Studijní komise AS UK Micheala Glogra (PF), Martinu Němčukovou (3. LF), Barboru Beranovou (3. LF).

 15. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 6. dubna 2018 od 09:30 hodin na sekretariátu AS UK.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Zápis ke staženíPoslední změna: 26. březen 2018 19:42 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám