Univerzita Karlova slaví 670 let od svého založení

UNIVERZITA KARLOVA SLAVÍ, ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KAROLINA


Praha 28. března 2018 – Univerzita Karlova slaví 670 let od svého založení. V sobotu 7. dubna otevře své historické sídlo – Karolinum – široké veřejnosti a zájemcům o historii. K vidění budou reprezentační prostory i místa, která běžně přístupná nejsou.


Pro návštěvníky je připravena prohlídková trasa s několika zajímavými zastávkami. Vstup bude ze Želené ulice č. 9 a příchozí postupně navštíví například prostory mázhauzu, Rektorský klub, stálou expozici o historii univerzity, Císařský sál, Vlastenecký sál, rektorskou nebo profesorskou šatnu či Malou nebo monumentální Velkou aulu. Prohlédnout si též budou moci jeden z vnitřních dvorů Karolina, kde byla vystavena rakev s ostatky Jana Palacha.


Na návštěvníky čeká během trasy řada zajímavostí. U vstupu je bude například vítat pedel v taláru, který je nošen při slavnostních promocích, v průběhu dne budou rovněž moci potkat Karla IV. s chotí. Vystavené exponáty jsou doplněny o vysvětlivky a fotografie dostupné přes QR kódy. V místnostech Karolina budou po celou sobotu přítomni pracovníci Ústavu dějin a Archivu UK k zodpovězení dotazů, instalovány jsou panely s informacemi a fotografiemi z významných roků 1848, 1948 a 1968. Pro děti je připravena vědomostní soutěž o ceny.


Návštěvníci budou mít rovněž unikátní příležitost spatřit všech 13 žezel včetně detailních popisků o významu zobrazených symbolů na insigniích.


Každý 670. návštěvník obdrží DÁREK a SPECIÁLNÍ PROHLÍDKU DO BĚŽNĚ NEPŘÍSTUPNÝCH PROSTOR historické budovy.


Otvírací doba

10:00–17:00 hod. (vstup posledního návštěvníka v 16:30 hod.) vchodem ze Železné ul. 9, Praha 1


Vstup volný.


Komponovaný program ve Velké aule Karolina


11:00 přednáška PhDr. Michala Patrného: Univerzita a její dům (Stavební vývoj Karolina)

12:00 komentované ukázky talárů

13:00 koncert varhanní hudby

14:00 komentované ukázky talárů

15:30 přednáška prof. PhDr. Ing. Jana Royta, PhD.: Významné památky Univerzity Karlovy


Handicapovaní návštěvníci mohou navštívit výstavu insignií v Křížové chodbě a také se podívat do reprezentačních prostor v 1. patře. Bude pro ně připraven průvodce a mohou využít přednostního vstupu.


Těšíme se na Vás! Těšíme se na všechny přátele a příznivce Univerzity Karlovy!


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel.: +420 224 491 248

mobil: 721 285 565

e-mail:Poslední změna: 28. březen 2018 13:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám