Univerzita Karlova se připojuje k oslavám 100. výročí založení Československa

Univerzita Karlova se jako významná veřejná instituce připojuje k celostátním oslavám 100. výročí vzniku Československa. V souvislosti s tímto významným jubileem a dalšími „osmičkovými“ výročími v letošním roce připravila řadu akcí jak pro odbornou, tak laickou veřejnost. Zároveň v dubnových dnech oslaví 670.výročí svého založení.


Svoji dlouhou historii a současnou moderní tvář představí UK v rámci slavnostního setkání akademické obce. Ve čtvrtek 5. dubna 2018 se ve Velké aule historické budovy Karolina (ovocný trh 3, Praha 1) uskuteční slavností zasedání pořádané u příležitosti 670. výročí založení UK. Se svými projevy vystoupí rektor UK Tomáš Zima, předseda Senátu PČR Milan Štěch, předseda Coimbra Group Ludovic Thilly a emeritní děkan 3. LF UK Michal Anděl, který bude hovořit o české populaci a její schopnosti vnímání rizik.


Zároveň bude předána Cena Miroslava Petruska za nejlepší prezentaci UK a Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2017 a výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinae.


Slavnostní ceremoniál u příležitosti předání čestných doktorátů se uskuteční následně v pátek 6. dubna 2018 ve 13 hod. ve Velké aule Karolina. Čestné doktoráty převezmou prof. Rolf-Dieter Heuer, prezident Německé fyzikální společnosti, a prof. Thomas Evan Levy, významný představitel oboru antropologie Univerzity v Kalifornii.


Nejrozsáhlejší akcí pro všechny přátele a zájemce o dění na UK je sobotní Den otevřených dveří v Karolinu, který se uskuteční 7. dubna 2018. Na návštěvníky čeká prohlídková trasa budovou Karolina a stálá expozice věnovaná historii UK, spojená s výstavou univerzitních insignií a bohatým doprovodným programem pro všechny věkové kategorie.


Rovněž 100. výročí od založení Československa se Univerzita Karlova rozhodla oslavit řadou akcí. Jednou z nejvýznamnějších bude setkání rektorů prestižních zahraničních univerzit. Tématem jejich setkání, bude diskuze o roli univerzit a univerzitního prostředí v Evropě. Na vědecké konferenci k osmičkovým výročím se bude pro změnu hovořit o vybraných tématech novodobých československých a českých dějin. „Cílem těchto akcí, věnovaných výročí založení Československa je představit Univerzitu Karlovu jako tradiční spolutvůrkyni české státnosti, hrdou nositelku vzdělanosti a podporovatelku svobody a demokratických ideálů,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci rektor UK Tomáš Zima.


Řadu akcí připravila UK také pro širokou veřejnost. Jsou to výstavy, „prvorepublikový“ festival pod širým nebem, komentované prohlídky, kulaté stoly či přednášky. Na své si přijdou též středoškoláci, pro které bude připraven soutěžní kvíz. Pro nejmenší bude připraven dětský den. „Mezi nejzajímavější akce bude patřit výstava 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů, která se uskuteční od května do září v prostorách Karolina a návštěvníci na ní uvidí například Nobelovy ceny Gery a Cala Coriových a Jaroslava Heyrovského či aktovku Jana Palacha“, uvedla Jana Peroutková, projektová manažerka UK.


Většina akcí je určena široké veřejnosti všech věkových kategorií a vstup na ně je volný.


Přehled nejdůležitějších akcí Univerzity Karlovy v letošním roce


SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ VE VELKÉ AULE KAROLINA

Místo konání: Karolinum

Termín konání: 5. dubna 2018 ve 14:00 hod


UDÍLENÍ HONORIS CAUSA

Místo konání: Karolinum

Termín konání: 6. dubna 2018 ve 13:00 hod


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KAROLINA

Místo konání: Karolinum, PRAHA 1 – vstup ze Železné ulice čp. 9

Termín konání: 7. dubna 2018 (10:00-17:00)

K vidění budou historické prostory Karolina, například Císařský a Vlastenecký sál, Malá či Velká aula. Každý 670. návštěvník obdrží cenu – vstup do běžně nepřístupných prostor.


VÝSTAVA UNIVERZITA A REPUBLIKA: 100 LET – 100 PŘEDMĚTŮ – 100 PŘÍBĚHŮ

Místo konání: Křížová chodba Karolina

Termín konání: 10. května – 1. září 2018

Více informací přiložená tisková zpráva a také na https://uk100.cuni.cz/UK100-21.html


KONFERENCE VZNIK „VÍTĚZNÝCH“ NÁSTUPNICKÝCH STÁTŮ – Československa a Polska: role sportu při vytváření nové státní identity

Datum konání: 11. května 2018

Místo konání: Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

Čeští a polští historici představí podíl sportovců obou zemí na formování státní/národní identity v období pro 1. světové válce.


SOUTĚŽNÍ KVÍZ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Datum konání: 16. května 2018

Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1

Jde o soutěž fakultních středních škol. Soutěžit budou pětičlenná družstva přibližně ve čtyřhodinovém kvízu, který bude obsahovat otázky a úkoly tematicky směřované k výročím 1918–2018. Vítězové budou odměněni cenami.


MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM O ČEŠTINĚ JAKO CIZÍM JAZYKU – Sto let vývoje českého jazyka a literatury v samostatném státě

Datum konání: 14-17. srpna 2018

Místo konání: Filozofická fakulta UK

Mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku se uskuteční v rámci Letní školy slovanských studií. Tématem je sto let vývoje českého jazyka a literatury v samostatném státě.


OPEN-AIR FESTIVAL PRVNÍ REPUBLIKA

Datum konání: 15. září 2018 - celodenní

Místo konání: Vyšehrad, Praha

Oslava 100. výročí založení republiky. Dopolední a odpolední program se ponese v historickém duchu, nebudou chybět staré automobily, polní nemocnice, tanečníci, divadelníci a hudebníci, ale také fotokoutek s dobovými kostýmy nebo dílny pro nejmenší, kde si děti budou moci vyrobit třeba prak či dřevěnou píšťalku a naučit se krasopisu. Večer se uskuteční řada koncertů.


DĚTSKÝ DEN

Datum konání: 28. září 2018

Místo konání: Karolinum, Praha 1

Dětský den chce zábavnou formou vtáhnout děti a mládež do období první republiky i dalších úseků českých moderních dějin.


KONFERENCE UNIVERZITA A REPUBLIKA

Datum konání: 23. října 2018

Místo konání: Karolinum, Praha 1

Konference se budou účastnit přední odborníci UK, AV ČR a dalších významných institucí. Na konferenci se bude hovořit o důležitých tématech novodobých československých a českých dějin.


MEZINÁRODNÍ REKTORSKÁ KONFERENCE – Univerzita a republika: 100 let Československé/České republiky – dědictví demokracie, humanismu a odpovědnosti

Místo konání: Vlastenecký sál, Karolinum

Termín konání: 24. – 25. října 2018

Na konferenci vystoupí přední osobnosti Univerzity Karlovy a zahraničních univerzit, jako jsou například Oxfordská univerzita, Univerzita v St. Andrews, Vídeňská univerzita, Jagellonská univerzita nebo Evropský univerzitní institut.


KŘEST KNIHY UNIVERZITA VE SLUŽBÁCH REPUBLIKY

Místo konání: Karolinum

Termín konání: 25. října 2018 / 13:30 – 14:30


SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ AKADEMICKÉ OBCE A VEŘEJNOSTI

Místo konání: Velká Aula, Karolinum

Termín konání: 25. října 2018 / 15:00

Slavnostní shromáždění ve Velké aule Karolina bude jednou ze stěžejních součástí univerzitních oslav stého výročí vzniku Československé republiky. Poskytne příležitost setkání členů akademické obce se zástupci zahraničních univerzit, společenského a kulturního života a hosty z řad širší odborné veřejnosti.


KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY UNIVERZITNÍCH OBJEKTŮ A PRACOVIŠŤ

Mezi zpřístupněné objekty jsou zařazeny univerzitní areál Karolina, budovy Filozofické, Katolické teologické, Právnické, Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty UK a budova Purkyňova ústavu.

Datum konání: 27. – 28. října 2018

Místo konání: Karolinum a budovy zmíněných fakult

Komentované prohlídky přiblíží nejširší veřejnosti vývoj Univerzity Karlovy v Praze po roce 1918 a propojí historické a vědecké profilování akademického prostředí s jeho společenským a občanským rozměrem.


FESTIVAL NOC FAKULTY: Fakulta československá

Datum konání: 7. listopadu 2018

Místo konání: Právnická fakulta UK

Festival bude věnován významným výročím, kterými nejstarší československá právnická fakulta procházela spolu s československým státem


VÝSTAVA VÝZNAMNÝCH INSIGNIÍ UNIVERZITY KARLOVY

Datum konání: 2. prosince 2018 – 31. ledna 2019

Místo konání: Císařský sál, Karolinum

Výstava proběhne v Císařském sálu Karolina. Představí jak starší dějiny Univerzity Karlovy, tak zejména nové fakulty a univerzitní obory, jež vznikly po roce 1918.


Bližší informace k jednotlivým akcím na Univerzitě Karlově spojených s oslavami jsou k dispozici na adrese https://uk100.cuni.cz/


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail:Poslední změna: 28. březen 2018 15:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám