V Anatomickém ústavu se vzpomínalo na významné osobnosti oboru

Před devadesáti lety mimo jiné Alexander Fleming objevil penicilin, Walt Disney vymyslel Myšáka Mickeyho, zemřel polárník Roald Amundsen a bylo objeveno semitské město Ugarit. Co se České republiky týče, je rok 1928 označován za poslední rok rozmachu a prosperity tzv. první republiky, do zahraničí začaly létat první české aerolinky. Co je ale podstatné – před devadesáti lety se narodily čtyři významné osobnosti české anatomie, které spojovalo studium na 1. lékařské fakultě UK a práce v Anatomickém ústavu 1. LF UK. Vzpomínat na ně přišla 4. dubna do velké posluchárny ústavu zhruba stovka hostů.V úvodu pozdravil přítomné rektor Tomáš Zima, který se ve své vzpomínce vrátil o více než třicet let zpět, do časů svých studií a přednášek obávaného prof. Radomíra Čiháka: „Vybavuje se mi, jak právě v této posluchárně udržoval naši pozornost boucháním ukazovátkem o katedru. Nebo jak při zkoušce vysypal záprstní kůstky a některou nám vybral k popisu. Jsem moc rád, že kolegové tuto vzpomínkovou akci připravili,“ poděkoval v závěru svého vystoupení Tomáš Zima, který s děkanem 1. lékařské fakulty Aleksim Šedem převzal nad událostí záštitu. Přítomné pobavil i děkan Šedo, když se mimo jiné v krátkém vystoupení přiznal: „Anatomie ve mně stále vyvolává třes a nervozitu.“

Slova se poté ujal prorektor pro tvůrčí a ediční činnost prof. Jan Royt, aby posluchačům erudovaně ozřejmil mnohá tajemství řady anatomických vyobrazení ve výtvarném umění a poslání svatých patronů. Na nadšené obecenstvo, ve kterém nechyběli rodinní příslušníci anatomických kapacit a bývalí spolupracovníci či studenti, pak čekaly faktické, povětšinou (ne však pouze) úsměvné vzpomínky na jednotlivé osobnosti:


Prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc., se do povědomí řady studentských generací zapsal učebnicí anatomie. Právě anatomie a embryologie pohybového systému se staly těžištěm jeho vědecké práce, svou pozornost upřel především na končetiny člověka. Pro své znalosti byl vyhledávaným spolupracovníkem ortopedů a chirurgů. Spolupracoval na antropologickém průzkumu koster českých panovníků, např. Karla IV. Na profesora Čiháka rozsáhle vzpomínal profesor Miloš Grim z 1. lékařské fakulty UK.


Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc., se zabýval obecnými otázkami růstu kostí a jejich cévního zásobení a adaptací kostí na funkční zátěž. Byl odpůrcem alternativní léčby a členem Českého klubu skeptiků Sisyfos. V roce 2013 byla jeho vědecká práce i morální integrita oceněna vyznamenáním Rytíř českého lékařského stavu. „Jeho život byl nestandardní,“ shrnul ve vzpomínce docent Pavel Fiala z Lékařské fakulty v Plzni. Na jeho slova navázal profesor Josef Stingl ze 3. lékařské fakulty UK: „Nedalo se s ním žít – rychle učil, rychle kreslil a vše rychle mazal. Byl to ďábel!“


Prof. MUDr. Milan Doskočil, DrSc., se zabýval embryologií a biomechanikou pohybového systému, studoval regeneraci kosterního svalu, věnoval se experimentální morfologii a teratologii. „Byl velmi oblíbeným učitelem, jeho přednášky a didaktický výklad anatomie byly nezapomenutelným zážitkem pro generace mediků,“ vzpomněl profesor Jan Bartoníček z 1. lékařské fakulty UK.


Prof. MUDr. Ludmila Puzanová, DrSc., se ve své vědecké práci věnovala vývoji a inervaci svalů a uspořádání vazivových struktur svalu. Dvacet let (od roku 1970) vedla Anatomický ústav Lékařské hygienické fakulty v Praze. V roce 1980 byla jako vůbec první žena jmenována profesorkou anatomie v ČSSR.


„Měl jsem možnost poznat osobně profesory Čiháka, Doskočila i Heřta a setkání s nimi bylo vždy potěšující, byli vždy ochotni se podělit s mladším kolegou o své znalosti a předat tak něco ze svých zkušeností a nadšení pro anatomii,“ shrnul docent Ondřej Naňka z Anatomického ústavu, hlavní organizátor slavnostního odpoledne.Autor: Marcela Uhlíková

Foto: Vladimír Šigut


Poslední změna: 6. duben 2018 09:55 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám