V Karolinu se sešla Mezinárodní rada Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 5. dubna 2018 – V Karolinu se uskutečnilo dvoudenní zasedání Mezinárodní rady Univerzity Karlovy. Mezinárodní rada UK se schází pravidelně v Praze na pracovním zasedání, většinou při významných výročích UK. V letošním roce se setkala u příležitosti 670. výročí založení Univerzity Karlovy.


Špičkoví světoví vědci přijeli na pozvání rektora UK prof. Tomáše Zimy, aby se zúčastnili jednání tohoto poradního orgánu UK. Do Prahy přijeli francouzská bohemistka Marie-Elizabeth Ducreux, francouzská matematička Maria J. Esteban, emeritní generální ředitel CERN Rolf-Dieter Heuer, přední světový neurolog Joseph Jankovic, odborník na biologii retrovirů Hans-Georg Kräusslich, významný slovenský diplomat a bývalý předseda Mezinárodního soudního dvora v Haagu Peter Tomka a nizozemský ekonom a politik Jozef Mathias Ritzen. „Cílem Mezinárodní rady UK, která byla založena v roce 2014, je napomoci k vyšší kvalitě vědecké a vzdělávací práce na UK tak, aby ještě lépe obstála v mezinárodním srovnání a potvrdila svou úlohu mezinárodně respektované „research university,“ uvedl rektor UK Tomáš Zima.


Členové Mezinárodní rady UK jednali 4. a 5. dubna 2018 o trendech ve vědecké a vzdělávací práci UK, o výzkumných programech realizovaných na UK, o univerzitních centrech excelence, o institucionálním rozvoji, o systému vnitřního financování a dalším rozšiřování spolupráce ve vědecké a pedagogické práci. Na zasedání byla rovněž tradičně prezentována vědecká a výzkumná činnost fakult UK, tentokrát Právnická fakulta a Přírodovědecká fakulta.


Mezinárodní rada (International Advisory Board): https://www.cuni.cz/UK-6792.html


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 6. duben 2018 10:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám