Přední světoví vědci Rolf-Dieter Heuer a Thomas Evan Levy obdrželi titul Doctor honoris causa Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 6. dubna 2018 – Přední světoví vědci – fyzik prof. Rolf-Dieter Heuer a archeolog prof. Thomas Evan Levy – dnes u příležitosti oslav 670. výročí založení Univerzity Karlovy a 100. výročí vzniku republiky obdrželi ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. Titul byl oběma vědcům udělen za jejich mimořádné celoživotní vědecké úspěchy a za významný přínos k rozvoji bádání ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.


Prof. Rolf-Dieter Heuer vystudoval fyziku na Universität Stuttgart a doktorát obhájil na Universität Heidelberg, kde později vědecky působil. Po celou svou kariéru se zabýval konstrukcí a využitím velkých detekčních systémů pro studium interakcí elektronů s pozitrony. V letech 1984–1998 působil ve významných funkcích v Evropské laboratoři pro jaderný výzkum (CERN) v Ženevě, poté byl do roku 2009 vedoucím výzkumného oddělení na Universität Hamburg. Prof. Heuer byl od roku 2009 do roku 2015 generálním ředitelem organizace CERN v Ženevě. Je nositelem mnoha čestných doktorátů a významných ocenění, včetně pamětní medaile UK.


Vědecká spolupráce profesora Heuera s českou vědeckou komunitou trvá již od období experimentů na urychlovači LEP. Spolupráce nabyla na intenzitě v období výjimečně úspěšného vedení prof. Heuera v CERN. Prof. Heuer opakovaně navštívil Českou republiku, je aktivním členem Mezinárodní rady UK. V roce 2012 mu byla udělena pamětní medaile Matematicko-fyzikální fakulty UK, v roce 2014 zlatá medaile Univerzity Karlovy a v roce 2016 nejvyšší ocenění Akademie věd České republiky, medaile De scientia at humanitate optime meritis. Prof. Rolf-Dieter Heuer je jedním z nejuznávanějších světových vědců, který dlouhodobě pěstuje aktivní vztahy s vědci ČR a Univerzitou Karlovou zvlášť.


„S prof. Heuerem jsem spolupracoval na urychlovači LEP v CERN. Přestože jsme byli každý na jiném experimentu, máme z té doby společnou publikaci o hledání Higgsova bosonu. Higgsův boson byl objeven o dekádu později, když urychlovač LEP nahradil výkonnější LHC. Také tehdy u toho byli odborníci z Univerzity Karlovy a dalších institucí v ČR a prof. Heuer. Ten byl ředitelem CERN a rozhodným způsobem se zasloužil o úspěch LHC. S prof. Heuerem jsem měl možnost spolupracovat také v rámci Rady CERN a naše komunita částicových fyziků ho zná jako skvělého odborníka a milého člověka,“ uvedl Rupert Leitner z Matematicko-fyzikální fakulty.


Prof. Thomas Evan Levy je významný světový archeolog, působí na Kalifornské univerzitě v San Diegu. Archeologii se věnoval od střední školy a stala se jeho životní vášní. Již řadu let spolupracuje s Českým egyptologickým ústavem Filozofické fakulty UK v oblasti archeologie a kontaktů mezi starověkým Egyptem a Syropalestinou. K rozvoji aktivní spolupráce přispěly zejména Levyho výzkumy v teritoriu Wádí Fejnán, kde jeho expedice objevila unikátní památky z doby 3. a 1. tis. př. Kr. Český egyptologický ústav se věnuje značně podobným tématům a rovněž české archeologické výzkumy v Abúsíru nabízejí významné paralely pro Levyho práci na Předním Východě jak v oblasti mezinárodního obchodu, tak v otázkách geneze prvních komplexních společností v 3. a 1. tis. př. Kr.


„S prof. Thomasem E. Levym mě poutá dlouholetá spolupráce. Měl jsem možnost přednášet na Kalifornské univerzitě, stejně jako pan prof. Levy na Univerzitě Karlově. V poslední době se spolupráce s prof. Levym soustředila na teorii přerušovaných rovnovah a její aplikaci v oborech jako jsou archeologie, egyptologie, historie a v neposlední řadě i bezpečnostní studia, " uvedl ředitel Českého egyptologického ústavu Miroslav Bárta.


Thomas Levy podnikl během své kariéry řadu vědeckých expedic a účastnil se řady odborných konferencí. Jeho bibliografie zahrnuje nespočet studií, monografií i editovaných sborníků, pokrývajících prakticky každé významnější téma předovýchodní archeologie počínaje kulturami 4. a 3. století př. Kr. přes témata Starého zákona až po Dobu železnou. Jeho archeologické výzkumy a vědecká práce významně ovlivnily a ovlivňují hned několik směrů bádání a měly zásadní vliv na generace badatelů.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 6. duben 2018 10:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám