Pražský městský soud zrušil rozhodnutí prezidenta o nejmenování akademiků profesory

Pražský městský soud dnes zrušil rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana o nejmenování fyzika Ivana Ošťádala a historika Jiřího Fajta profesorem. Podle pravomocného rozsudku nemůže žádný orgán moci výkonné po řádném řízení o jmenování profesorem sám znovu posuzovat, zda kandidát splňuje podmínky pro jmenování. Nepřípustně by tím totiž zasáhl do autonomie vysokých škol.


Soud poukázal na to, že postup ke jmenování profesorem upravuje zákon o vysokých školách, podle nějž kvalifikaci uchazeče postupně posuzuje odborná hodnotící komise, vědecká rada příslušné fakulty a vědecká rada vysoké školy.


„Pokud řízení o jmenování profesorem proběhne řádně a v souladu se zákonem, nemůže již žádný orgán moci výkonné – tedy ministr školství, vláda ani prezident republiky – sám znovu posuzovat, zda kandidát podmínky pro jmenování profesorem splňuje. Tím by bylo nepřípustně zasaženo do autonomie vysokých škol a ústavně garantované svobody vědeckého bádání a umělecké tvorby,“ uvedl senát soudkyně Viery Horčicové.


Podle aktuálního rozhodnutí soudu může prezident rozhodnout, že navrženého kandidáta nejmenuje profesorem, pokud dospěje k závěru, že uchazeč neprošel řádným procesem ke jmenování nebo že tento proces vykazoval vady, kvůli nimž mohl být nezákonný. „Takové rozhodnutí však musí obsahovat odůvodnění, což v posuzované věci splněno nebylo. Pro tuto vadu řízení bylo rozhodnutí prezidenta zrušeno a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení," sdělila mluvčí soudu Markéta Puci.


„Informaci o rozhodnutí Pražského soudu jsem přivítal. Je to důležitá zpráva pro všechny vysoké školy a pro zajištění jejich nezávislosti, která je dána vysokoškolským zákonem. Hodnocení kvalifikačních předpokladů pro jmenování profesorů musí nadále zůstat záležitostí odborných grémií a příslušných orgánů vysokých škol, nikoli vůlí toho či onoho politika“ uvedl ve svém vyjádření rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.


Poslední změna: 21. květen 2018 11:42 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám