Významní vědci Philippe Martin a Ján Vilček obdrželi čestný doktorát Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 16. května 2018 – Přední světoví vědci Philippe Martin a Ján Vilček obdrželi ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. Titul byl oběma vědcům udělen za jejich mimořádné celoživotní vědecké úspěchy a za významný přínos k rozvoji bádání ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.


Prof. Philippe Martin patří mezi přední světové vědce v oblasti akustiky a lingvistiky. Po zisku doktorátů z obou disciplín se věnoval rozvoji vědecké kariéry na University of Toronto a v Belgii (Fonetický ústav, Université libre de Bruxelles). V roce 1978 – ve věku 33 let – byl přijat na prestižní pracovní místo ve Fonetickém ústavu University v Aix-en-Provence, v letech 1986–2002 působil jako profesor, později jako ředitel ústavu na University of Toronto. V roce 2002 byl jmenován profesorem University Paris 7 – Diderot, kde vedl výzkum v oboru experimentální fonetiky a v letech 2004–2012 zde vykonával funkci ředitele.


Prof. Martin navrhl a sestrojil řadu elektronických zařízení pro analýzu melodie v reálném čase. Různé verze těchto přístrojů jsou využívány zhruba na 150 univerzitách. Nejvýznamnější aplikací, využívanou mnoha výzkumníky na celém světě, je software pro akustickou analýzu hlasu v reálném čase WinPitch.


„První kontakt prof. Martina s českými fonetiky se uskutečnil již v r. 1970, kdy se zúčastnil Intonologického sympozia, organizovaného Fonetickým ústavem FF UK. Intenzivní a trvalá spolupráce vědecká, odborná i pedagogická pak začala počátkem 90. let, kdy prof. Martin inicioval pravidelná pozvání fonetiků z UK. Pro fonetiky UK se tak otevřel přístup k stážím, konferencím i dlouhodobým přednáškovým pobytům v rámci fonetické laboratoře Université Paris – Diderot“, uvedla Marie Dohalská z Katedry francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty UK.


Prof. MUDr. Ján Vilček, Ph.D. je světově uznávaný vědec v oblasti biomedicíny – virologie a imunologie, celý život věnoval svůj odborný zájem cytokinům. Po své emigraci v roce 1965 z tehdejšího Československa přesídlil do Spojených států amerických, kde pokračoval na New York University ve vědeckém výzkumu.


Prof. Vilček je autorem nebo spoluautorem přibližně 350 publikací v renomovaných vědeckých časopisech, napsal či vydal několik vědeckých knih, jeho h-index je 72 a je autorem 20 patentů. Jeho vysoká odborná úroveň a významný přínos vědě byl mnohokrát oceněn jak ve světě, tak v České republice.


„Profesor Ján Vilček představuje světovou špičku v oblasti imunologie a mikrobiologie. Jeho výzkum je velmi významným přínosem pro léčbu nejčastějších chronických chorob. Svojí vědeckou a výzkumnou prací přispěl zásadním podílem k pokroku vědy i současné medicíny. O jeho vysokých odborných kvalitách svědčí řada již udělených ocenění. Velmi si vážím nejen jeho celoživotní práce, odbornosti, ale také především jeho lidských kvalit. Pro Univerzitu Karlovu je velkou ctí udělit Jánu Vilčekovi čestnou vědeckou hodnost doktor honoris causa “, uvedl rektor UK Tomáš Zima.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 16. květen 2018 14:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám