Květnové dny Univerzity Karlovy v Itálii

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Ve dnech 20. – 25. května 2018 vyjíždí zástupci Univerzity Karlovy do Itálie. Delegaci vede rektor prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, prorektor prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, prorektorka prof. PaeDr. Radka Wildová, CSc. a prorektor prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.


Mezi Univerzitou Karlovou a italskými univerzitami funguje dlouhodobá a všestranná spolupráce. Síť italských univerzit a institucí spolupracujících s UK v rámci meziuniverzitní spolupráce a spolupráce v rámci programu Erasmus+ dohromady čítá v současnosti 61 subjektů. Hlavním cílem mise bude posílit stávající spolupráci, zejména v oblasti vědy a výzkumu.


Dny UK budou slavnostně zahájeny 21. května. Rektor prof. Tomáš Zima bude společně se zástupci Univerzity Karlovy jednat v dopoledních hodinách se zástupci Sapienza Università di Roma (http://en.uniroma1.it) a v odpoledních hodinách se zástupci Università Roma Tre (http://www.uniroma3.it). V závěru dne se uskuteční setkání s Alumni na velvyslanectví ČR v Římě.


V úterý 22. května proběhne jednání na Università degli Studi di Roma „Tor Vergata“ (https://web.uniroma2.it). Následně se delegace rozdělí do dvou pracovních skupin.


První část delegace pod vedením prorektorky prof. Radky Wildové navštíví ve středu 23. května Florentskou univerzitu (https://www.unifi.it) a European University Institute, Badia Fiesolana (https://www.eui.eu).


Druhá část delegace vedená prorektorem prof. Janem Škrhou se bude účastnit jednání na Padovské univerzitě (http://www.unipd.it).


Obě skupiny se opět spojí a dne 25. května se společně zúčastní závěrečného jednání na Università degli Studi di Milano (http://www.unimi.it).Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 21. květen 2018 10:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám