Navštivte během Muzejní noci Karolinum a vyfoťte se s pedelem

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 23. května 2018 – Během Pražské muzejní noci (9. června) Univerzita Karlova zpřístupní unikátní historické prostory Karolina. Veřejnost může navštívit Velkou aulu, uvidí ukázky žezel a talárů, vyslechne komentované prohlídky a zajímavé přednášky. Velkým lákadlem bude nepochybně noční prohlídka výstavy UNIVERZITA A REPUBLIKA v Křížové chodbě.


Pro návštěvníky bude zpřístupněna unikátní výstava Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů, jež je jednou z hlavních akcí, jimiž si Univerzita Karlova připomíná stoleté výročí založení Československé republiky. Výstava ukazuje propojení univerzity a republiky, přičemž každý rok je reprezentován jedním předmětem. „Návštěvníci navíc budou mít jedinečnou možnost setkat se s kurátorem výstavy dr. Jakubem Jarešem, který jim v případě zájmu představí nejzajímavější exponáty,“ říká Lenka Vašková z Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovy.


Ve Velké aule, nejvýznamnějším prostoru Univerzity Karlovy, budou probíhat komentované prohlídky a ukázky žezel a talárů. V Malé aule, jež v minulosti sloužila jako přednáškový sál lékařské fakulty, bude připravena prezentace Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovy. „Naším cílem je představit minulost, současnost i budoucnost naší instituce a ukázat, že archiv neslouží jen jako sklad starých papírů,“ dodává Lenka Vašková.


Dále bude zpřístupněna stálá expozice věnující se dějinám Univerzity Karlovy, která se nachází v gotickém sklepení Karolina. Přítomen bude rovněž autor expozice dr. Jiří Přenosil, který zodpoví všechny případné dotazy návštěvníků.


Stejně jako v předcházejících letech budou i letos pro návštěvníky připraveny zajímavé přednášky. Historik prof. Vratislav Doubek přiblíží roli prvního prezidenta při vzniku samostatného Československa. Kunsthistorik prof. Jan Royt seznámí návštěvníky s uměleckými památkami hradu Karlštejna a ikonografií jeho sakrálních prostor. Na závěr zazní přednáška autora výstavy Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů dr. Jakuba Jareše, během níž se posluchači dozví nejen zajímavosti ze zákulisí této výstavy, ale informace o tvorbě výstav obecně.


Program nezapomíná ani na nejmenší návštěvníky Karolina. Pro starší děti bude připraven pracovní list, za jehož úspěšné vyplnění získají sladkou odměnu. Pro mladší děti bude připravena výtvarná dílna. Všichni návštěvníci budou mít možnost se vyfotografovat na nádvoří Karolina se sochou Mistra Jana Husa nebo s živým pedelem, slavnostně oblečeným akademickým ceremoniářem. Chybět nebude ani stánek nakladatelství Karolinum, u něhož bude možné zakoupit vybrané knižní publikace s mimořádně atraktivní 20% slevou.


Více informací naleznete níže a na webu Pražské muzejní noci.


Kontakt: PhDr. Lenka Vašková – ; mob.: 607 719 308Podrobný program Pražské muzejní noci v Karolinu


Sobota 9. 6. 2018 od 19:00 hod do neděle 10.6. do 01:00 hod

Místo konání: Ovocný trh 560/5, Praha 1


Expozice

• Historie Univerzity Karlovy

- stálá expozice dějin univerzity v podzemí Karolina


• Velká aula

- nejvýznamnější prostor Univerzity Karlovy; komentované prohlídky a ukázky žezel a talárů


• Malá aula

- původně přednáškový sál lékařské fakulty; prezentace Ústavu dějin a archivu UK


Výstava

• Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů

- výstava připomínající sto let soužití univerzity a státu v Křížové chodbě Karolina


•Archiv UK včera a dnes

- prezentace Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovy v Malé aule


Komentované prohlídky

• Velká aula

- ve 20:30, 21:30, 22:30 a 23:30 s historiky z Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovy


Doprovodné akce

• Žezla a taláry Univerzity Karlovy

- komentované ukázky žezel a talárů ve Velké aule:

20:00 – pedagogická fakulta

21:00 – matematicko-fyzikální fakulta

22:00 – katolická teologická fakulta

23:00 – přírodovědecká fakulta


• 20:00 – 21:00 – Přednáška prof. Mgr. Vratislava Doubka, Ph.D.: Tomáš Garrigue Masaryk a vznik Československé republiky


• 21:30 – 22:30 – Přednáška prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D.: Byl hrad Karlštejn založen v roce 1348? Ideová koncepce Karlštejna


• 23:00 – 0:00 – Přednáška Mgr. Jakuba Jareše, Ph.D.: 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů, aneb jak se dělá výstava?


• 19:00 – 22:00 – Dětský koutek

- dílny a programy pro děti


•19:00 – 22:00 – Focení s Janem Husem a univerzitním pedelem


• 19:00 – 01:00 – Prodejní stánek nakladatelství Karolinum


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 23. květen 2018 13:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám