Univerzita Karlova a Akademie věd ČR uzavřely dohodu o spolupráci UZAVŘELY SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Pět měsíců poté, co Univerzita Karlova a Akademie věd ČR uzavřely rámcové memorandum o spolupráci, obě prestižní instituce podepsaly dohodu o doktorských studijních programech. Akademie věd tak dále prohlubuje kooperaci s univerzitní sférou, kterou vědeckým institucím ukládá novela vysokoškolského zákona.


„Univerzita Karlova je pro nás klíčovým a nepostradatelným partnerem, a to i vzhledem k jejím vědeckým aktivitám. Osobně velmi vítám větší možnost akademických ústavů podílet se na doktorských studijních programech,“ uvedla předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, která si od dohody slibuje i „příliv” mladých, talentovaných studentů na akademická pracoviště.


„Akademie věd ČR je bezesporu nejvýznamnější vědecká instituce v naší zemi, proto jsem rád, že se podařilo navázat na nedávné memorandum v podobě dnes podepsané smlouvy. Ta ještě více prohloubí a rozšíří vzájemnou spolupráci, ze které bezpochyby budou profitovat vědečtí odborníci obou institucí“, dodal rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.


Ve smlouvě obě strany konstatují, že jejich společným cílem je zásadním způsobem přispívat ke zvyšování kvality a efektivity vědy, výzkumu, vývoje, inovací a dalších tvůrčích činností v České republice. Zavazují se vytvářet příznivé podmínky pro výuku a rozvoj studentů, pro efektivní práci učitelů a využívání finančních prostředků, studijních materiálů i technického vybavení.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 28. květen 2018 15:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám