Dny Univerzity Karlovy v Itálii

Ve dnech 20.–25. května proběhly Dny Univerzity Karlovy v Itálii. Za nejstarší českou univerzitu se akce zúčastnili rektor UK Tomáš Zima, prorektor Jan Škrha a prorektorka Radka Wildová.Zástupci UK stihli navštívit sedm univerzit v Římě, Florencii, Padově a Miláně.


První den byl věnován setkání s reprezentanty Sapienza Università di Roma a Università Roma Tre. Z obou zúčastněných stran zazněla shoda s rozvíjením dosavadní spolupráce v oblasti výzkumu, především v medicíně, psychologii, přírodních vědách a oblasti mobility. Ještě téhož dne se uskutečnilo setkání s alumni UK a přáteli UK na velvyslanectví ČR v Římě. Velvyslankyně ČR v Itálii Hana Hubáčková doprovázela univerzitní delegaci během jejího italského pobytu.


V úterý 22. května byla podepsána dohoda o porozumění mezi UK a Università degli Studi di Roma „Tor Vergata“. V ní byly konkretizovány hlavní oblasti spolupráce – přírodní vědy, humanitní vědy a mobilita.


Část akademické delegace pod vedením prorektorky Radky Wildové navštívila následující den Florentskou univerzitu, na níž bylo středem zájmu především projednání návrhu smlouvy mezi UK a touto univerzitou, a European University Institute (Badia Fiesolana), kde se část akademiků zaměřila na hledání styčných bodů budoucí spolupráce.

Druhá část delegace pod vedením prorektora Jana Škrhy navštívila Padovskou univerzitu, kde se obě strany domluvily na uspořádání společných workshopů na UK v Praze v roce 2019. Představitelé obou univerzit zde podepsali memorandum o porozumění a spolupráci.


Posledním místem návštěvy delegace UK se stala Università degli Studi di Milano. Zde byly představeny možnosti výuky na obou univerzitách v anglickém jazyce.


Datum: 29. 5. 2018


Poslední změna: 29. květen 2018 12:22 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám