Dílna učitelské praxe bude pokračovat

Ve středu 6. června se v areálu Karolina uskutečnil workshop „Dílna učitelské praxe“. Setkání vysokoškolských pedagogických pracovníků působících na UK navázalo na základní kurz rozvoje pedagogických dovedností, pořádaného v rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.


Hlavním cílem workshopu byla vzájemná výměna praktických zkušeností a příklady dobré praxe.


Na workshopu zazněly příspěvky Mgr. Kristýny Kuncové z Přírodovědecké fakulty UK na téma využití koncept testů ve výuce matematiky, RNDr. Zdeňky Koupilové, Ph.D., z Matematicko-fyzikální fakulty UK o využití just-in time učení a Mgr. Martina Heřmanského, Ph.D., z Fakulty humanitních studií UK, jenž informoval o možnostech a praktickém využití webové aplikace plickers.com.Díky velkému pozitivnímu ohlasu všech zúčastněných uvažují pořadatelé z Centra celoživotního vzdělávání UK (projekt se uskutečnil ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK a jejími lektorkami, Ing. Karolinou Duschinskou, Ph.D. a Mgr. Radkou High, Ph.D.) o založení tradice společných pravidelných setkávání vysokoškolských pedagogů formou workshopů a jejich konání i v příštím akademickém roce.


Projekt Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce je hrazen z fondů EU.


Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362Datum: 7. 6. 2018

Autor: Luděk Svoboda

Foto: René VolfíkPoslední změna: 11. červen 2018 09:23 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám