Žebříček QS World University Rankings 2019 – Univerzita Karlova obhájila pozici

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 7. června 2018 – Univerzita Karlova obhájila své umístění mezi nejlepšími světovými univerzitami v prestižním žebříčku QS World University Rankings. V jeho nejnovějším vydání obsadila dělenou 317. příčku. Umístění těsně na počátku čtvrté stovky jí patří třetí rok po sobě.


Žebříček QS World University Rankings, jenž patří mezi nejprestižnější mezinárodní srovnání vysokých škol, samostatně existuje od roku 2010 (kromě něj vychází od roku 2007 rovněž žebříček QS World University Rankings by Subject sledující vědecké instituce v pěti vědních oblastech a téměř padesáti oborech). Stejně jako v předchozích letech posuzoval i letos činnost více než čtyř tisíc vzdělávacích institucí z celého světa; detailně hodnotil přibližně tisíc z nich, a to oblastech reputace mezi učiteli a vědci z jiných vysokých škol, renomé mezi zaměstnavateli, citovanosti vysokoškolských autorů a podíl zahraničních studentů a akademických pracovníků.


Univerzita Karlova si v meziročním srovnání polepšila v obou reputačních ukazatelích (v kategorii reputace mezi zaměstnavateli poskočila kupředu o zhruba šedesát příček) a také v podílu zahraničních studentů (zde patří mezi nejlepších tři sta škol). Ke zhoršení došlo v kategorii přepočtu studentů na učitele, podílu zahraničních akademických pracovníků (což do značné míry souvisí s nedostatkem finančních prostředků) a v oblasti citovanosti (nižší umístění v této kategorii je dáno především tím, že citace jsou přepočítávány podle počtu pracovníků, aniž by byla zohledněna jejich oborová struktura).


Z českých vysokých škol se v žebříčku dále nacházejí České vysoké učení technické v Praze (531.-540. místo oproti 491.-500. místu v roce 2017), Masarykova univerzita (571.-580. místo oproti 551.-600. místu), Vysoké učení technické v Brně (651.-700. místo oproti 601.-650. místu) a Univerzita Palackého v Olomouci (651.-700. místo oproti 701.-750. místu).


Univerzita Karlova tak navázala na únorové výsledky v žebříčku QS World University Rankings by Subject, který její instituty, katedry, kliniky, ústavy a centra zařadil mezi nejlepší světová pra-coviště celkem v devatenácti oborech.


Kompletní výsledky žebříčku jsou k dispozici zde.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 7. červen 2018 19:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám