Krevní plazma rychleji odhalí karcinom slinivky

Uspíšit odhalení nádorového bujení v oblasti slinivky si stanovili lékaři a vědci Interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice Praha. Hledají a testují nové biomarkery karcinomu pankreatu (slinivky) pomocí spektroskopických metod a analýzou plazmy pacientů. Výsledek jejich výzkumu povede k nejrychlejšímu nasazení účinné léčby.


Oblastí zájmu vědců 1. lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze je slinivka
Oblastí zájmu vědců 1. lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze je slinivka


Rakovina slinivky je nejagresivnější typ nádoru, s nímž pouze 8 procent pacientů přežívá 5 let. Odborníci zachytí 70 procent nemocných, kteří již vykazují onemocnění v pokročilém stádiu, s metastázami. Jednu z možností, jak pacientovu prognózu zlepšit a prodloužit mu život, představuje včasný záchyt onemocnění. Jenže rakovina slinivky se v začátcích příliš neprojevuje. V pozdějších stádiích přichází hubnutí, bolení břicha a zvracení. Lékaři proto vytipovávají rizikové skupiny – osoby nad 65 let, kterým se vrací zánět slinivky, kuřáky a obézní, jimž věnují zvýšenou pozornost.


Odborníci 1. lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice jdou v rychlejší detekci malignit slinivky novou cestou. Hledají tzv. biomarkery, tedy měřitelné ukazatele určitého biologického stavu, které poukazují na chorobné změny.


Profesor Miroslav Zavoral
Profesor Miroslav Zavoral
„Jde o výzkum prováděný na separované plazmě získané z běžného odběru krve od pacientů. V projektu se snažíme o detekci nepatrných změn struktury všech molekul krevní plazmy. Hledáme biomolekuly, které mají odlišnou strukturu u nádoru pankreatu, zdravých pacientů, diabetiků a u prekurzorů karcinomu pankreatu,“ přibližuje principy výzkumu prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., přednosta Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha.


Výsledky nedávno otiskl prestižní časopis Chirality.


Jak profesor Zavoral dodává, příčinou vzniku karcinomu pankreatu je genetická mutace onkogenů. Zda objev nového diagnostického panelu biomarkerů pomůže odhalit i bližší příčinu vzniku karcinomu, je sice zatím nejisté, ale nelze vyloučit. Jedny z nadějných biomolekul, u kterých je koncentrace v plazmě výrazně vyšší u zdravé populace než u pacientů s karcinomem, představují karotenoidy. Tyto molekuly se účastní regulace přeměny některých buněk pankreatu na buňky schopné produkovat vazivo. Potvrzení souvislosti mezi nalezenými biomolekulami a příčinami vniku karcinomu by vyžadovalo další, poměrně rozsáhlý výzkum v experimentální rovině.


„Větší potenciál biomarkerů vidíme v rychlé detekci a následně v efektivnější léčbě. Právě v případě časné detekce je také chirurgická léčba mnohem úspěšnější,“ uzavírá vědec.


Text: 1. LF UK, Marcela Uhlíková

Foto: 1. LF UK, Thinkstock

Datum: 22. 6. 2018


Poslední změna: 22. červen 2018 18:14 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám