Univerzita Karlova je jednou z prvních evropských univerzit usilujících o propojení evropského vědeckého a vzdělávacího prostoru

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 29. června 2018 - Rektoři čtyř prestižních evropských univerzit – Univerzity Karlovy, Universität Heidelberg (Německo), Sorbonne Université (Francie) a Uniwersytet Warszawski (Polsko) - se dnes sešli v Praze při příležitosti realizace výjimečného partnerství, tzv. EVROPSKÉ UNIVERZITNÍ ALLIANCE – 4EU.


Tato unikátní forma spolupráce, ačkoliv nová, navazuje na již existující dvou či vícestrannou spolupráci mezi těmito čtyřmi univerzitami. Cílem je dosavadní spolupráci posunout na novou úroveň a rozšířit ji.


Rektoři proto jednali o zahájení konkrétních projektů ve vědě, výzkumu a inovacích, a o úzkém propojení vybraných vědeckých týmů s využitím výzkumných pracovišť. Druhým pilířem debat byly první kroky ke spolupráci ve vzdělávání. Jedná se o krátkodobé i dlouhodobé priority směřující k vytvoření společných programů čtyř zmíněných univerzit, jednotné hodnocení vzdělávání a rozvoj pedagogických kompetencí. Rektoři rovněž podepsali institucionální dohodu Erasmus+ o výměně studentů a vědeckých pracovníků, která bude realizována od nového akademického roku 2018/19.


Aliance 4EU usiluje o předložení projektu k financování z fondů EU, nicméně univerzity se budou podílet na realizaci aktivit i ze svých zdrojů. Jsou přesvědčeny, že tím přispějí k rozvoji kvality vzdělávání a výzkumu ve svých institucích a zároveň v celoevropském rozsahu a úrovni.


Spolupráce 4EU je přelomovým milníkem v oblasti mezinárodní spolupráce na univerzitní úrovni v Evropě. Cílem je odstranit administrativní a praktické překážky a tím podpořit volný a zjednodušený pohyb studentů, vědeckých pracovníků a zaměstnanců. Dále univerzity usilují o výměnu nápadů, sdílení dobré praxe a využití výzkumných kapacit.


Tyto ambice 4EU jsou plně v souladu s prioritami Evropské komise v oblasti vysokoškolského vzdělávání a výzkumu. Jsou zároveň nedílnou součástí politiky Univerzity Karlovy ve snaze o její větší internacionalizaci.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 29. červen 2018 16:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám