Nový přístroj umožní komplexní léčbu pacientů s nádorem mozku

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha získají nového pomocníka. O nákupu přístroje před pár dny rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví.Právě lékaři Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN ročně operují kolem čtyř set nemocných s různými onkologickými diagnózami centrální nervové soustavy. Odborníci se shodují, že aby léčba nemocných byla co nejúčinnější, musí být komplexní, tedy vedle operace zahrnovat radioterapii, radiochirurgii, chemoterapii, farmakologickou léčbu i pravidelný lékařský dohled.


Při vhodné velikosti a uložení nádoru v mozku se s výhodou využívá ozařování vysokými dávkami záření, v krajním případě ozáření jedinou vysokou dávkou fotonového záření. Pak může léčba probíhat, na rozdíl od klasické několikatýdenní radioterapie, v průběhu jednoho dne a je podobná radiochirurgii.


„Naše vlastní, výsledky podložená zkušenost dokládá, že pokud se například po resekčním výkonu u glioblastomu ozáření neaplikuje včas, je jeho terapeutická efektivita velmi nízká, až bezvýznamná. Koordinace a návaznost jsou v tomto případě pro výsledný účinek léčby zásadní,“ zdůrazňuje děkan 1. LF UK a přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie prof. Aleksi Šedo. „Dlouho jsme vedli náročná jednání, abychom tento systém se sofistikovaným softwarem mohli do Ústřední vojenské nemocnice pořídit,“ doplňuje prof. Miroslav Zavoral, ředitel ÚVN, která se stala Regionální onkologickou skupinou Komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice v Motole. V Česku v současné době pracuje třináct Komplexních onkologických center.


V letech 2015–2016 bylo v České republice s mozkovými nádory léčeno průměrně 3 115 pacientů ročně (téměř 40 % ve zdravotnických zařízeních v Praze). A počet takto onkologicky nemocných stále roste. Zvyšují se rovněž počty pacientů, kteří musí po operaci v co nejkratší době postoupit radioterapii. Přitom místní i časová dostupnost radioterapie po operaci je pro léčbu nádorů v oblasti hlavy zásadní.


CyberKnife, jak je přístroj označován, vyjde na 160 milionů korun. První takový přístroj využívá pro léčbu pacientů Fakultní nemocnice Ostrava. Ústřední vojenská nemocnice bude druhá. Využití přístroje je plánováno pro spádovou oblast Čech se zhruba pěti miliony obyvatel. Zahájení pilotní fáze, ve které by mělo být ozářeno prvních 250 pacientů ročně, odstartuje za dva roky.


Text: 1. LF UK, Marcela Uhlíková

Foto: Thinkstock

Datum: 23. 7. 2018


Poslední změna: 23. červenec 2018 15:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám