Opatření rektora č. 31/2018

Název:

Stanovení limitu denního pokladního zůstatku

K provedení:

-

Účinnost:

1. srpna 2018


Čl. 1

  1. S přihlédnutím k hospodářské potřebě dispozice s částkami finanční hotovosti na součástech Univerzity Karlovy ukládám povinnost stanovení výše denního pokladního limitu pro jednotlivé pokladny.

  2. Na součástech UK, jejichž ředitelům není svěřen výkon správy majetku a na rektorátu UK stanoví výši denního pokladního limitu kvestor.

  3. Na součástech UK, jejichž ředitelům je opatřením rektora svěřen výkon správy majetku a na rektorátu UK stanoví výši denního pokladního limitu ředitel příslušné součásti.

  4. Na fakultách UK je stanovení výše denního pokladního limitu v kompetenci orgánů příslušné fakulty v souladu s ustanovením § 24, odst. 1, písm. d), zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění.


Čl. 2

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 8. 2018.V Praze dne 13. 7. 2018.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Poslední změna: 7. srpen 2018 15:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám