Univerzita Karlova představuje inovovanou výroční zprávu o své činnosti. Rok 2017 představuje formou 17 příběhů

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Univerzita Karlova se rozhodla inovovat zpracování své výroční zprávy o činnosti za rok 2017. Změnami prošel grafický design, vizuální podoba textů a fotografií a také obsah její hlavní části.


Rok 2017 je zde představen formou 17 příběhů zaměstnanců univerzity, akademiků, vědců i studentů, kteří se na úspěšném fungování školy podílejí. Mezi stěžejní témata loňského roku patří například udělení institucionální akreditace, uzavření nových strategických partnerství se zahraničními partnery, získání prestižního financování z Evropské unie pro vědecké projekty i pro magisterský program Joint Degree nebo navýšení prostředků pro veřejné vysoké školy v rámci státního rozpočtu. Hlavní část výroční zprávy doplňuje povinná Textová a Tabulková část stanovená MŠMT.


Rozhodli jsme se ve zpracování Výroční zprávy o činnosti Univerzity Karlovy udělat poměrně zásadní změny. Cílem byla inovace směrem k modernějšímu způsobu komunikace a atraktivnější grafice. Změnili jsme celkové vizuální zpracování. Rok 2017 pak představujeme v její Hlavní části formou 17 konkrétních příběhů zaměstnanců univerzity, akademiků, vědců i studentů. Jejich přínos je pro úspěšný chod naší alma mater často zásadní,“ uvedl ke změnám rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.


Výroční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2017 naleznete na webu univerzity zde.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 14. srpen 2018 11:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám