Univerzita Karlova obhájila výborné umístění v dalších dvou mezinárodních žebříčcích

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 16. srpna 2018 – Univerzita Karlova obhájila své hodnocení v prestižních mezinárodních žebříčcích vysokých škol, které se soustřeďují na hodnocení vědeckého výkonu univerzit, a to v celkovém pořadí i v jednotlivých hodnocených oborech. Podle nejnovějšího vydání Academic Ranking of World Universities se umístila v první třetině třetí stovky hodnocených univerzit, v Tchajwanském rankingu se umístila na konci druhé stovky. V obou případech se jedná o nejlepší umístění ze všech českých vysokých škol. Nejlépe z českých vysokých škol se UK v Tchajwanském rankingu umístila i v širších oborových skupinách.


Academic Ranking of World Universities (ARWU), tzv. Šanghajský žebříček, hodnotí vědeckou a tvůrčí činnost vysokých škol, a to na základě šesti ukazatelů, jimiž jsou počet absolventů, resp. zaměstnanců instituce, kteří byli oceněni Nobelovou cenou či Fieldsovou medailí, počet akademických a vědeckých pracovníků univerzity, kteří patří mezi nejcitovanější světové výzkumníky, počet článků publikovaných v prestižních časopisech Nature a Science, počet článků v mezinárodní bibliografické a citační databázi Web of Science a vážené skóre prvních pěti ukazatelů dělené přepočítaným počtem akademických pracovníků.


Univerzita Karlova se v tomto mezinárodním srovnání v letošním roce nachází okolo 230. místa. Navázala tak na před měsícem publikovaný žebříček Global Ranking of Academic Subjects, za nímž rovněž stojí zpracovatelé Šanghajského žebříčku a ve kterém se UK objevila mezi nejlepšími světovými univerzitami v celkem dvaceti devíti oborech z padesáti čtyř hodnocených. Do první stovky náležela pracoviště UK ve fyzice a v ekonomii, v dalších dvanácti oborech patří mezi prvních dvě stě vysokých škol.


National Taiwan University Ranking (Tchajwanský žebříček) hodnotí vědeckou a tvůrčí činnost vysokých škol na základě bibliometrických indikátorů připravených z údajů uvedených ve Web of Science. Žebříček se prostřednictvím kvantitativních scientometrických ukazatelů snaží indikovat jak objem publikační činnosti, tak její kvalitu (např. H-index, výsledky v časopisech s oborově nejvyšším impakt faktorem), a to v dlouhodobém i krátkodobém horizontu.


V roce 2018 bylo v celkovém žebříčku hodnoceno celkem téměř osm set čtyřicet univerzit z více než čtyř tisíc, které jsou zahrnuty v databázi Essential Science Indicators. Spolu s Univerzitou Karlovou, která se v letošním vydání nachází na 188. místě (oproti roku 2017 se UK zlepšila o devět míst), se v žebříčku ještě umístily dvě vysoké školy, a to Masarykova Univerzita na sdílené 551-600. pozici a České vysoké učení technické na 651-700. místě.


Vedle celkového žebříčku jsou publikovány též žebříčky šesti oborových skupin a čtrnácti oborů v členění přejatém z Web of Science. Univerzita Karlova uspěla v pěti širších oborových oblastech (v zemědělských vědách, klinické medicíně a sociálních vědách byla hodnocena okolo 170. pozice, dvoustovce nejlepších světových univerzit se její pracoviště přiblížila ve vědách o živé přírodě, mezi nejlepšími pěti sty byla hodnocena i v inženýrské oborové skupině.


Výsledky mezinárodních žebříčků opakovaně ukazují, že korelace mezi postavením vysoké školy v žebříčku a finančními prostředky, kterými disponuje, je poměrně silná. Obhájení loňských pozic proto lze vzhledem k dlouhodobému nedostatečnému financování vysokých škol v České republice považovat za úspěch.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 16. srpen 2018 13:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám