50. výročí okupace Československa: na FSV proběhla simulace jednání Rady bezpečnosti OSN ze srpna 1968

Praha 22. srpna 2018 - Pražský studentský summit ve spolupráci s Fakultou sociálních věd připravil u příležitosti 50. výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy přesnou simulaci jednání Rady bezpečnosti OSN, které proběhlo 21. srpna 1968 jen pár hodin po vpádu vojsk na území tehdejší ČSSR. Akce se zúčastnili studenti středních a vysokých škol.


Program zahájila prezentace historického záznamu prvního vysílání Československého rozhlasu včetně prohlášení Ústředního výboru komunistické strany Československa k invazi vojsk. Následovala stručná přednáška mapující tehdejší politickou situaci, a to jak na tuzemské úrovni, tak v globálním měřítku.


Simulovaná Rada bezpečnosti OSN sestávala ze studentů, z nichž každý, kromě předsedy Rady, reprezentoval jednu její členskou zemi. Na základě dobových mezinárodně-politických souvislostí, se kterými se studenti podrobně seznámili, pak v rámci jednání prezentovali reálné postoje a argumenty jednotlivých členských zemí Rady. Program doplňovala produkce dobových záznamů československého rozhlasu.


Pražský studentský summit je celoroční vzdělávací projekt s dvacetiletou tradicí pro více než 300 studentů středních i vysokých škol z celé České republiky, který pořádá Asociace pro mezinárodní otázky. Dává mladým lidem možnost rozšiřovat si znalosti v oblasti mezinárodní problematiky, tříbit své kritické myšlení a zároveň prohlubovat rétorické, prezentační a argumentační dovednosti. Hlavní vzdělávací metodou Pražského studentského summitu je simulace činnosti mezinárodních organizací (OSN, EU a NATO). Akci připravuje tým téměř 70 dobrovolníků, kteří pracují ve svém volném čase a bez nároku na honorář. Více informací naleznete na stránkách projektu https://www.studentsummit.cz/.


Fotografie z akce: René Volfík:

https://www.dropbox.com/sh/i9jiswftc74s0ck/AADmFW_ROhe0f3sDKrjvU5u8a?dl=0

Kontakt:


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.


Poslední změna: 22. srpen 2018 11:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám