Přihlašování uživatelů do IS Věda

Uživatelé systému IS Věda se do systému přihlašují na webové adrese https://is.cuni.cz/veda.

Systém je přístupný všem zaměstnancům a studentům po přihlášení. Povolení a úroveň přístupu do jednotlivých modulů se řídí přidělenými uživatelskými právy a pravidly jednotlivých fakult a součástí.


Jak se přihlásit?

Co dělat při ztrátě hesla?

Co dělat, když heslo nefunguje?

Jak změnit heslo?


Jak se přihlásit?

Pro přihlášení je třeba vložit správné přihlašovací údaje, tedy uživatelské jméno a heslo.


• Zaměstnanci a studenti UK

Pro přihlášení se používají údaje z Centrální autentizační služby UK (CAS).


 • uživatelské jméno: číslo osoby (uvedeno na univerzitním průkazu pod fotografií)

 • heslo: heslo ze systému CAS

Je-li zřízen, lze jako uživatelské jméno použít též login (přihlašovací jméno) ze systému CAS. Pro zjištění přihlašovacího jména podle čísla osoby je k dispozici aplikace.


• Zaměstnanci spolupracujících fakultních nemocnic

Do evidence výsledků tvůrčí činnosti jsou zapojeny také příslušné spolupracující fakultní nemocnice (VFN, FNM, FNP a FNHK). Některé z nich povolily některým svým zaměstnancům přístup do modulu OBD systému IS Věda. Uživatelům, kterým byl povolen přístup do systému, byl odeslán email s výchozími přihlašujícími údaji.

 • uživatelské jméno: je generováno systémově

 • heslo: výchozí heslo je generováno systémem, po přihlášení jej lze změnit


• Externí hodnotitelé (Interní soutěže, Hodnocení)

Hodnotitelé, kteří nemají účet v systému CAS (Centrální autentizační služba Univerzity Karlovy), se přihlašují pomocí interních přihlašovacích údajů, které jsou jim zaslány emailem.

 • uživatelské jméno: je generováno systémově

 • heslo: výchozí heslo je generováno systémem, po přihlášení jej lze změnit


Co dělat při ztrátě hesla?

• Zaměstnanci a studenti UK

Při ztrátě hesla z CAS přejděte na adresu https://cas.cuni.cz a v nabídce vlevo zvolte "Získat nové heslo, protože heslo nemám nebo původní jsem ztratil/zapomněl(a)".

Ve formuláři následně vyplňte požadované údaje a nové heslo. Jsou-li vyplněné informace v souladu s údaji evidovanými v personálním, resp. studijním systému, bude Vám zaslán emailem odkaz na stránku s potvrzením hesla. Potvrzené heslo bude uloženo v CAS a bude možné se s jeho pomocí přihlásit (mimo jiné) i do IS Věda.


• Zaměstnanci spolupracujících fakultních nemocnic

V případě ztráty přihlašovacích údajů či problémů s přihlášením kontaktujte koordinátora evidence výsledků na příslušné fakultě.


• Externí hodnotitelé (Interní soutěže, Hodnocení)

V případě ztráty přihlašovacích údajů či problémů s přihlášením kontaktujte správce příslušné soutěže (viz odkazy na jednotlivé soutěže na titulní stránce IS Věda), resp. administrátora vnitřního hodnocení.


Co dělat, když heslo nefunguje?

• Zaměstnanci a studenti UK

1) Postupujete při přihlášení správně?

 • Přihlašujete se na adrese https://is.cuni.cz/veda

 • Jako uživatelské jméno vkládáte své číslo osoby (uvedeno na univerzitním průkazu pod fotografií)

 • Jako heslo vkládáte nastavené heslo z CAS (Centrální autentizační služby)


2) Je Vaše heslo skutečně správné?

Prosím pokuste se přihlásit přímo do Centrální autentizační služby (CAS):  https://cas.cuni.cz


 • CAS hlásí, že je heslo chybné: máte zřejmě nastaveno jiné heslo, než domníváte. Můžete vyzkoušet jiná hesla, která připadají v úvahu, ale pravděpodobně bude třeba nastavené heslo změnit. Využijte nabídku Získat nové heslo, protože heslo nemám nebo původní jsem ztratil/zapomněl(a)

 • CAS hlásí jinou chybu: postupujte podle pokynů CASu, případně využijte nabídku Vyřešit problém s Centrální autentizační službou

 • Přihlašování v CASu funguje: nahlaste prosím do Poradny IS

  • přesný čas pokusu o přihlášení

  • své osobní číslo

  • informaci o tom, že správnost hesla jste již v CAS ověřili


• Zaměstnanci spolupracujících fakultních nemocnic

Při problémech s přihlášením kontaktujte koordinátora evidence výsledků na příslušné fakultě.


• Externí hodnotitelé (Interní soutěže, Hodnocení)

Při problémech s přihlášením kontaktujte správce příslušné soutěže (viz odkazy na jednotlivé soutěže na titulní stránce IS Věda), resp. administrátora vnitřního hodnocení.


Jak změnit heslo?

• Zaměstnanci a studenti UK

Pro změnu hesla použijte na adrese https://cas.cuni.cz v menu odkaz „Změnit heslo pro Centrální autentizační službu“.Poslední změna: 10. leden 2020 12:50 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám