Přihlašování uživatelů do IS Věda

Uživatelé systému IS Věda se do systému přihlašují na webové adrese https://is.cuni.cz/veda.

Systém je přístupný všem zaměstnancům a studentům po přihlášení. Povolení a úroveň přístupu do jednotlivých modulů se řídí přidělenými uživatelskými právy a pravidly jednotlivých fakult a součástí.


Přihlašovací údaje

Pro přihlášení je třeba vložit správné přihlašovací údaje, tedy uživatelské jméno a heslo.


Zaměstnanci a studenti UK

Pro přihlášení se používají údaje z Centrální autentizační služby UK (CAS).


  • uživatelské jméno: číslo osoby (uvedeno na univerzitním průkazu pod fotografií)

  • heslo: heslo ze systému CAS


Je-li zřízen, lze jako uživatelské jméno použít též login (přihlašovací jméno) ze systému CAS. Pro zjištění přihlašovacího jména podle čísla osoby je k dispozici aplikace.


Při ztrátě hesla z CAS přejděte na adresu https://cas.cuni.cz a v nabídce vlevo zvolte "Získat nové heslo, protože heslo nemám nebo původní jsem ztratil/zapomněl(a)".

Ve formuláři následně vyplňte požadované údaje a nové heslo. Jsou-li vyplněné informace v souladu s údaji evidovanými v personálním, resp. studijním systému, bude Vám zaslán emailem odkaz na stránku s potvrzením hesla. Potvrzené heslo bude uloženo v CAS a bude možné se s jeho pomocí přihlásit (mimo jiné) i do IS Věda.

Pro řešení problémů s přihlášením je na adrese https://cas.cuni.cz v menu odkaz „Vyřešit problém s Centrální autentizační službou“.

Pro změnu hesla použijte na adrese https://cas.cuni.cz v menu odkaz „Změnit heslo pro Centrální autentizační službu“.


Zaměstnanci spolupracujících fakultních nemocnic

Do evidence výsledků tvůrčí činnosti jsou zapojeny také příslušné spolupracující fakultní nemocnice (VFN, FNM, FNP a FNHK). Některé z nich povolily některým svým zaměstnancům přístup do modulu OBD systému IS Věda. Uživatelům, kterým byl povolen přístup do systému, byl odeslán email s výchozími přihlašujícími údaji.


  • uživatelské jméno: je generováno systémově

  • heslo: výchozí heslo je generováno systémem, po přihlášení jej lze změnit


V případě ztráty přihlašovacích údajů či problémech s přihlášením kontaktujte koordinátora evidence výsledků na příslušné fakultě.


Externí hodnotitelé (Interní soutěže, Hodnocení)


Hodnotitelé, kteří nemají účet v systému CAS (Centrální autentizační služba Univerzity Karlovy), se přihlašují pomocí interních přihlašovacích údajů, které jsou jim zaslány emailem.


  • uživatelské jméno: je generováno systémově

  • heslo: výchozí heslo je generováno systémem, po přihlášení jej lze změnit


V případě ztráty přihlašovacích údajů či problémech s přihlášením kontaktujte správce příslušné soutěže (viz odkazy na jednotlivé soutěže na titulní stránce IS Věda), resp. administrátora vnitřního hodnocení.Poslední změna: 18. září 2018 20:56 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám