Přihlašování uživatelů do IS Věda

Všichni zaměstnanci a studenti univerzity a někteří další uživatelé se mohou do systému přihlásit na webové adrese:


https://is.cuni.cz/veda


Povolení a úroveň přístupu do jednotlivých modulů se řídí přidělenými uživatelskými právy a pravidly jednotlivých fakult a součástí.


Níže je pro jednotlivé skupiny uživatelů uveden postup

 • jak se přihlásit

 • co dělat při ztrátě hesla

 • co dělat, když heslo nefunguje

 • jak změnit heslo


Jsem zaměstnanec nebo student UK

Jsem zaměstnanec spolupracující fakultní nemocnice

Jsem externí hodnotitel


Jsem zaměstnanec nebo student UK

Jak se přihlásit

Pro přihlášení je třeba vložit přihlašovací údaje z Centrální autentizační služby UK (CAS):

 • uživatelské jméno

  • číslo osoby (uvedeno na univerzitním průkazu pod fotografií)

  • nebo login (přihlašovací jméno) ze systému CAS, pokud je zřízeno - pro jeho zjištění je k dispozici aplikace

 • heslo: heslo ze systému CAS

Co dělat při ztrátě hesla?

Při ztrátě hesla z CAS přejděte na adresu https://cas.cuni.cz a v nabídce vlevo zvolte "Získat nové heslo, protože heslo nemám nebo původní jsem ztratil/zapomněl(a)".

Ve formuláři následně vyplňte požadované údaje a nové heslo. Jsou-li vyplněné informace v souladu s údaji evidovanými v personálním, resp. studijním systému, bude Vám zaslán emailem odkaz na stránku s potvrzením hesla. Potvrzené heslo bude uloženo v CAS a bude možné se s jeho pomocí přihlásit (mimo jiné) i do IS Věda.

Co dělat, když heslo nefunguje?

1) Postupujete při přihlášení správně?

 • Přihlašujete se na adrese https://is.cuni.cz/veda

 • Jako uživatelské jméno vkládáte své číslo osoby (uvedeno na univerzitním průkazu pod fotografií)

 • Jako heslo vkládáte nastavené heslo z CAS (Centrální autentizační služby)

2) Je Vaše heslo skutečně správné?

Prosím pokuste se přihlásit přímo do Centrální autentizační služby (CAS): https://cas.cuni.cz

 • CAS hlásí, že je heslo chybné: máte zřejmě nastaveno jiné heslo, než domníváte. Můžete vyzkoušet jiná hesla, která připadají v úvahu, ale pravděpodobně bude třeba nastavené heslo změnit. Využijte nabídku Získat nové heslo, protože heslo nemám nebo původní jsem ztratil/zapomněl(a)

 • CAS hlásí jinou chybu: postupujte podle pokynů CASu, případně využijte nabídku Vyřešit problém s Centrální autentizační službou

 • Přihlašování v CASu funguje: nahlaste prosím do Poradny IS

  • přesný čas pokusu o přihlášení

  • své osobní číslo

  • informaci o tom, že správnost hesla jste již v CAS ověřili

Jak změnit heslo?

Pro změnu hesla použijte na adrese https://cas.cuni.cz v menu odkaz „Změnit heslo pro Centrální autentizační službu“.

Jsem zaměstnanec spolupracující fakultní nemocnice

Do evidence výsledků tvůrčí činnosti jsou zapojeny také příslušné spolupracující fakultní nemocnice (VFN, FNM, FNP a FNHK). Některé z nich povolily některým svým zaměstnancům přístup do modulu OBD systému IS Věda.

Jak se přihlásit

Uživatelům, kterým byl povolen přístup do systému, byl odeslán email s výchozími přihlašujícími údaji.

 • uživatelské jméno: je generováno systémově

 • heslo: výchozí heslo je generováno systémem, po přihlášení jej lze změnit

Co dělat při ztrátě hesla?

Kontaktujte koordinátora evidence výsledků na příslušné fakultě.

Co dělat, když heslo nefunguje?

Kontaktujte koordinátora evidence výsledků na příslušné fakultě.

Jak změnit heslo?

Kontaktujte koordinátora evidence výsledků na příslušné fakultě.

Jsem externí hodnotitel

Jak se přihlásit?

Hodnotitelé, kteří nemají účet v systému CAS (Centrální autentizační služba Univerzity Karlovy), se přihlašují pomocí interních přihlašovacích údajů, které jsou jim zaslány emailem.

 • uživatelské jméno: je generováno systémově

 • heslo: výchozí heslo je generováno systémem, po přihlášení jej lze změnit

Co dělat při ztrátě hesla?

Kontaktujte správce příslušné soutěže (viz odkazy na jednotlivé soutěže na titulní stránce IS Věda), resp. administrátora vnitřního hodnocení.

Co dělat, když heslo nefunguje?

Kontaktujte správce příslušné soutěže (viz odkazy na jednotlivé soutěže na titulní stránce IS Věda), resp. administrátora vnitřního hodnocení.

Jak změnit heslo?

Kontaktujte správce příslušné soutěže (viz odkazy na jednotlivé soutěže na titulní stránce IS Věda), resp. administrátora vnitřního hodnocení.Poslední změna: 28. leden 2022 16:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám