Informační systém Věda

Vnitřní klasifikace vědních oborů

Veškeré evidence, hodnocení a interní soutěže v oblasti tvůrčí činnosti využívají vnitřní klasifikaci vědních oborů univerzity, která je rovněž k dispozici v modulu Hodnocení.


Výsledky tvůrčí činnosti

V modulu OBD se evidují všechny druhy výsledků určené národní metodikou hodnocení výzkumných organizací předávané do vládního Rejstříku informací o výsledcích (RIV) i další dle potřeby univerzity. Především tedy vědecké publikace, aplikované výsledky, ale i jiné výsledky.


Soutěže Start, Primus a UNCE

V modulu PAS se administrují interní soutěže v oblasti tvůrčí činnosti:

  • Start pro studenty doktorského studia na podporu rozvoje dovedností při řešení vědeckých projektů, internacionalizace, mobility a interdisciplinarity výzkumu

  • Primus pro mladé perspektivní vědce, zejména ty, kteří se na UK po dlouhodobé stáži v cizině vracejí, nebo na ní dosud nepůsobili

  • UNCE na podporu nejkvalitnějších skupin základního výzkumu

(Grantová agentura UK je administrována v samostatné aplikaci mimo IS Věda.)


Soutěže Fond mobility a Podpora internacionalizace

V modulu PAS se administrují interní soutěže v oblasti mobilit:

  • Fond mobility na podporu účasti studentů na mezinárodních studijních a odborných akcích a mezinárodní výměnu studentů, akademických a vědeckých pracovníků

  • Podpora internacionalizace podporující krátkodobé výjezdy do zahraničí a organizaci mezinárodních letních škol


Projekty

V modulu GAP se aktuálně evidují všechny projekty v oblasti tvůrčí činnosti, v letech 2022 až 2023 bude evidence postupně převáděna do modulu PAS a rozšířena na kompletní evidenci všech projektů univerzity.


Vědecké identifikátory

V modulu Organizace se evidují identifikátory ORCID ID, ResearcherID databáze Web of Science a Scopus Author ID databáze Scopus.


Cooperatio

V modulu Cooperatio se evidují účastníci programu základní institucionální podpory vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově a výhledově se zde bude shromažďovat také veškerá dokumentace programu.


Hodnocení tvůrčí činnosti

V modulu Hodnocení proběhlo vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti za období 2014–2018.


Účast ve velkých výzkumných infrastrukturách

V modulu GAP se eviduje zapojení univerzity do velkých výzkumných infrastruktur.


Zaměstnanecká mobilita

V modulu MOB se aktuálně administrují zahraniční mobility v rámci platformy 4EU+. Výhledově se připravuje kompletní evidence zaměstnanecké mobility na univerzitě.


Poslední změna: 10. červenec 2023 14:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám