Evidence identifikátorů

Autoři tvůrčí činnosti mají podle čl. 11 odst. 1 Opatření o evidenci tvůrčí činnosti povinnost své vědecké identifikátory zanést do systému IS Věda. Tuto povinnost by měli naplnit nejpozději do dvou měsíců od vzniku pracovněprávního či studijního vztahu, resp. nejpozději v den vložení prvního výsledku v evidenci výsledků.


Identifikátory se vkládají po kliknutí na nabídku Moje nastavení na nástěnce modulů OBD/GAP v záložce Moje identifikátory. Vložený identifikátor následně projde kontrolou koordinátora evidence, po které již nepůjde změnit. V případě potřeby změnit již zkontrolovaný identifikátor je nutné kontaktovat koordinátora prostřednictvím HelpDesku systému IS Věda.


ORCID (Open Researcher and Contributor iD)

Nekomerční, trvalý, mezinárodní identifikátor autora. Jeho jedinečnost spočívá v tom, že propojuje autory s výsledky jejich aktivit v různých informačních zdrojích do jednoho místa a tímto zefektivňuje vědecko-výzkumnou činnost. Napomáhá vzájemné spolupráci ve vědecké komunitě. V současné době je vyžadován jako povinný údaj mnoha světově uznávanými vydavateli.


Registrace ORCID iD je bezplatná a provádí se na https://orcid.org/


Na internetu existuje řada návodů na provedení této registrace:


Researcher ID

Identifikátor autora užívaný ve Web of Science. Slouží k jednoznačné identifikaci autora publikujícího ve Web of Science, především při existenci shodného jména a příjmení. Každý autor si jej zakládá sám nebo s pomoci fakultního koordinátora. Přiřazování publikací k Researcher ID neprobíhá automaticky, publikace se přidávají ručně, aby se zabránilo chybám. Lze jej také propojit s profilem ORCID, a zajistit tak převod publikací přiřazených k Researcher ID do profilu ORCID.


Návod na vytvoření Researcher ID:


Návod na propojení Resercher ID a ORCID:


Scopus Author Identifier

Identifikátor autora užívaný v databázi Scopus je každému autorovi, jehož výsledek je uveden ve Scopus, přidělován automaticky. Také publikace jsou pod tento identifikátor zařazovány automaticky, což způsobuje chybovost v počtu identifikátorů i v přiřazených publikacích. V takovém případě je třeba požádat o opravu prostřednictvím podpory databáze Scopus. Také Scopus Author Identifier lze propojit s profilem ORCID za účelem převodu publikací ze Scopus do profilu ORCID.


Návod na získání Scopus Author ID:


Návod na propojení Scopus Author ID a ORCID iD:


Podpora evidence identifikátorů

Seznam kontaktních osob jednotlivých fakult a dalších součástí je k dispozici v sekci Dokumentace Portálu IS Věda.


Zásady podpory v systému IS VědaPoslední změna: 30. listopad 2018 13:44 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám