Zásady podpory IS Věda

HelpDesk

Hlavním nástrojem uživatelské podpory je HelpDesk integrovaný v IS Věda, který je pro položení dotazu dostupný všem uživatelům

  • v modulech OBD, GAP a Identifikátory na každé stránce v pravém dolním rohu (zelené tlačítko)

  • v ostatních modulech na každé stránce vlevo (nabídka HD: Založit dotaz)


Jak se zeptat?

Pro založení dotazu stačí pouze stisknout tlačítko (nejlépe na stránce systému, k níž se váže daný dotaz - např. na detailu příslušného záznamu) a vyplnit otázku.


Položené dotazy systém automaticky přiřadí nejbližšímu nadřízenému správci v rámci daného modulu. Uživatelům s více pracovišti nebo s vyšším oprávněním se nabízejí k výběru všichni příslušní správci.


Odpovědi na položené dotazy přichází tazatelům formou emailové notifikace, položené dotazy lze také sledovat na nástěnce modulu, v němž byly položeny.


Jak správci pracují s položenými dotazy?

Přiřazené dotazy se správcům zobrazují na nástěnce příslušného modulu a jsou na ně také upozorněni emailem. Správce vždy zpracuje přiřazené dotazy v nejkratší možné době. Zodpoví ty, které jsou v jeho kompetenci, předá správcům ostatních evidencí či nadřízenému správci ty, které které jeho kompetenci přesahují.


Správci podílející se na poskytování uživatelské podpory mají přístup do seznamu dotazů HelpDesku, kde se vidí dotazy položené v rámci jejich součásti.


Kteří správci mají podporu na starosti?

Evidence výsledků (OBD)

  1. Podporu základních uživatelů (autorů) zajišťuje na úrovni základní součásti (kateder, ústavů, klinik...) zpracovatel*

  2. Na úrovni součásti (fakulta, další součást) zajišťuje podporu základních uživatelů, zpracovatelů evidence a také podporu koordinátorů ostatních evidencí a hodnocení tvůrčí činnosti koordinátor, případně jeho zástupce.

  3. Podporu koordinátorů a jejich zástupců zajišťuje univerzitní koordinátor.

* Neplatí pro teologické fakulty, kde se pozice zpracovatelů neobsazují.


Evidence projektů (GAP)

  1. Podporu referentům a dalším uživatelům* a také koordinátorům ostatních evidencí poskytuje na úrovni součásti koordinátor, příp. jeho zástupce

  2. Metodickou podporu poskytují v oblasti jednotlivých agend evidence referentům a koordinátorům, příp. jejich zástupcům především univerzitní referenti.

  3. Technickou a informační podporu v oblasti obsluhy systému poskytuje koordinátorům, jejich zástupcům a univerzitním referentům univerzitní koordinátor.

* Základní uživatelé (řešitelé projektů) na většině součástí do modulu GAP přístup nemají.


Evidence identifikátorů (ORG)

  1. Podporu základních uživatelů (autorů) zajišťuje na úrovni základní součásti (kateder, ústavů, klinik...) koordinátor, případně jeho zástupce.

  2. Podporu koordinátorů a jejich zástupců zajišťuje univerzitní koordinátor.


Interní soutěže (PAS)

Podporu zajišťují správci jednotlivých administrovaných soutěží.


Cooperatio a Hodnocení

Podporu zajišťuje technický administrátor hodnocení (ÚVT) a odborní referenti hodnocení (OVaV RUK).


Evidence zaměstnanecké mobility (MOB)

Podporu zajišťuje technický administrátor hodnocení (ÚVT).


Co dělat když...

... nevím, co mám vyplnit do některého pole?

Klikněte na tlačítko HelpDesk přímo v záznamu, kterého se tato situace týká, a zeptejte se svého správce. Předtím vám ale doporučujeme se nejprve podívat, jestli není odpověď už uvedena v manuálu nebo v FAQ. Oboje najdete po přihlášení do IS Věda na portálu v nabídce Podpora a dokumentace. Z modulu OBD nebo GAP se tam také dostanete kliknutím na ikonu knihy vpravo nahoře.


... se mi nedaří v číselníku najít potřebnou položku?

Klikněte na tlačítko HelpDesk přímo v záznamu, pro něž Vám položka chybí, a napište správci požadavek na doplnění chybějící položky. Nezapomeňte uvést, ve kterém poli Vám tato položka chybí.


... se mi nedaří se přihlásit?

Na stránce s informacemi o přístupu uživatelů do IS Věda najděte postup platný právě pro vás.Poslední změna: 28. leden 2022 16:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám