Lékařská fakulta v Hradci Králové má nového děkana

Vedení Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy se ujal nový děkan. Profesor Jiří Manďák byl slavnostně inaugurován 3. září a po osmiletém funkčním období v čele fakulty vystřídal dosavadního děkana, profesora Miroslava Červinku. Akademický senát fakulty zvolil kandidáta na nového děkana letos v dubnu. Jeho funkční období je čtyřleté.Za prioritu fungování fakulty považuje nový děkan výuku a vzdělávání nových lékařů. „Vedle získání teoretických i praktických znalostí a dovedností musíme klást důraz na zdokonalení schopností našich studentů v řešení specifických a kritických situací, v kontaktu s pacienty a jejich blízkými v psychicky i společensky náročných chvílích, stejně jako v kontaktu s právními předpisy a administrativou,“ říká profesor Jiří Manďák a doplňuje: „Ve výukovém a vzdělávacím procesu, přes všechny nové výukové metody a možnosti získávání informací, zůstává i nadále zásadní a nezastupitelná úloha učitele.“ Podle nového děkana je role vzdělaného a zkušeného profesionála, který může nejlépe předat své životní zkušenosti studentům, nenahraditelná. Velký problém vidí v současném postavení učitelů ve společnosti i ve zdravotnictví a v trvalém poklesu zájmu o výuku. „Je proto potřeba, mimo jiné, hledat finanční zdroje, způsoby a možnosti odměňování,“ dodává děkan Manďák.


Lékařská fakulta v Hradci Králové UK již několik let usiluje o získání nových prostor pro výuku a výzkum. Společně s Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové chce dobudovat kampus v blízkosti Fakultní nemocnice. „Dostavba kampusu, tedy Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové patří mezi největší úkoly, které jsou před námi. Bohužel neuvěřitelné množství administrativních a legislativních problémů znesnadňuje a prodlužuje vlastní realizaci,“ konstatuje nový děkan.


Prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. - Je absolvent Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy. Po promoci nastoupil nejprve na Chirurgickou kliniku a později na nově založenou Kliniku kardiochirurgickou, kde působí dodnes.

V rámci své profesní kariéry se podílí i na výuce studentů jako vedoucí Katedry chirurgie a od roku 2015 zastával funkci proděkana pro výuku všeobecného lékařství a bakalářských programů fakulty v Hradci.


Text: LF v HK UK, Marcela Uhlíková

Foto: LF v HK UK

Datum: 4. 9. 2018Poslední změna: 4. září 2018 16:43 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám