Indický prezident Rám Náth Kóvind navštívil Univerzitu Karlovu. Hovořilo se o prohloubení vzájemné spolupráce

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 8. září 2018 – Indický prezident Rám Náth Kóvind dnes navštívil Univerzitu Karlovu. S jejími čelními představiteli jednal o dosavadní vzájemné spolupráci v oblasti indických studií a mezi Univerzitou Karlovou a indickými univerzitami. Převzal z rukou rektora Tomáše Zimy Zlatou pamětní medaili UK.


Přijetí na Univerzitě Karlově bylo součástí oficiální státní návštěvy, kterou indický prezident se svým doprovodem v těchto dnech absolvuje v České republice. V průběhu návštěvy na Univerzitě Karlově se hovořilo o spolupráci v oblasti indických studií, která jsou realizována na Filozofické fakultě UK. Tématem rovněž byly vztahy Univerzity Karlovy a indickými univerzitami.


Hovořilo se rovněž o finanční podpoře unikátních oborů, které jsou na FF UK vyučovány, a mezi které se studium indologie řadí. Indický prezident se setkal nejen s vedením Univerzity Karlovy, ale rovněž s představiteli Filozofické fakulty UK a studenty UK, kteří prezidenta pozdravili v bengálštině, hindštině, sánskrtu a tamilštině.


Indický prezident si v průběhu své návštěvy prohlédl historické prostory Karolina a převzal z rukou rektora Univerzity Karlovy Zlatou medaili Univerzity Karlovy.


Univerzita Karlova rovněž realizuje spolupráci s indickými vzdělávacími institucemi. V současné době mají dvě fakulty (Přírodovědecká fakulta a Filozofická fakulta) navázanou spolupráci se třemi indickými univerzitami. „Univerzita Karlova má velký zájem spolupracovat s řadou indických vzdělávacích a vědeckých institucí. Rádi bychom navázali spolupráci především v oblasti medicíny, umění či humanitních věd. Instituce jako Indický technologický institut v Bombaji, Univerzita v Dillí či Institut vědy v Bangalore jsou pracoviště, se kterými bychom rádi realizovali úzkou spolupráci, a to především v oblasti výměny studentů a vědeckých pracovníků“, uvedl rektor UK Tomáš Zima.


V akademickém roce 2017/2018 na Univerzitě Karlově studovalo 160 studentů z Indie, většina z nich (125) v magisterských programech na lékařských fakultách a na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Další studenti navštěvovali Fakultu humanitních studií, Matematicko-fyzikální fakultu a Filozofickou fakultu.ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 11. září 2018 14:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám