Rotunda oslaví prestižní cenu na sv. Václava

V budově Matematicko-fyzikální fakulty UK na Malostranském náměstí proběhne v pátek 28. září národní oslava ocenění Europa Nostra.Cenu odborné poroty Europa Nostra získala rotunda sv. Václava letos v červnu. Zároveň byla vyhlášena třetí nejoblíbenější evropskou památkou roku 2018, kam ji vyneslo on-line hlasování zhruba 6500 obyvatel napříč evropskými zeměmi.


Cenu odborné poroty Europa Nostra i bronzovou cenu veřejnosti převzal za fakultu a celou Univerzitu Karlovu v Berlínském kongresovém centru 25. června děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK profesor Jan Kratochvíl, který mimo jiné při příležitosti převzetí ceny řekl: „Ocenění, která jsem měl tu čest dnes převzít, jasně dokládají, že takzvaná třetí role univerzity, tedy aktivní péče o obecně uznávané společenské hodnoty, není jen formálním gestem. Její význam naopak s každým dnem narůstá.“


Matematicko-fyzikální fakulta UK naplánovala nadcházející národní oslavy symbolicky na svátek sv. Václava, tedy 28. září, od 10.30 hodin. Z technických důvodů je třeba, aby se zájemci o prohlídku předem registrovali na serveru www.matfyz.cz, neboť kapacita je omezena.


„V rámci národní oslavy připomeneme některé zlomové momenty projektu a jeho rozhodující výsledky,“ přibližuje náplň oslav Martin Vlach, proděkan pro propagaci MFF UK. Za zmínku jistě stojí i způsob financování obnovy rotundy, které proběhlo jak na bázi tzv. norských fondů, tak ve velké míře na základě darů. Téměř dva a půl milionu korun poskytlo více než 800 dárců z České republiky i zahraničí.


Rotunda sv. Václava v čase

• 2. pol. 10. stol. – kamenný kruh dokládající přítomnost první sakrální stavby

• asi 1085 – výstavba rotundy sv. Václava

• pol. 13. stol. – křesťanské legendy hovoří o svatováclavském zázraku v místě

• 1309 – první písemná zmínka o kostelíku sv. Václava

• 1599 – poslední velká obnova objektu

• 1628 – rotunda se stává stavební součástí farního kostela sv. Václava

• 1691 – dokončena výstavba jezuitského Profesního domu, rotunda považována definitivně za ztracenou

• 2004 – objevení pozůstatků rotundy sv. Václava, včetně unikátní románské dlažby

• 2016 – dokončení novodobé rekonstrukce, zpřístupnění objektu

• 2017 – projekt rekonstrukce realizovaný MFF UK získává cenu Patrimonium pro futuro (NPÚ) a zvláštní cenu Památky děkují (on-line hlasování veřejnosti)

• 2018 – cena Europa Nostra v kategorii památkové péče, třetí místo v ceně veřejnosti Europa Nostra


Zajímavosti o rotundě sv. Václava

• Nalezený fragment nedotčené románské podlahy tvoří 74 dlaždic (5 % původní plochy).

• Dlaždice vyšehradského typu byly v sutinách ukryty přes 725 let.

• Konzervování nálezu proběhlo in-situ .

• Na vyzvednutých úlomcích dalších dlaždic jsou patrné otisky prstů lidí, kteří je vyráběli před více než 900 lety.

• Metodou zpětného projektu se podařilo nalézt a prokázat obecně platná pravidla konstrukce středověkých rotund odvozená z pythagorejské matematiky.

• Vznikla unikátní počítačová simulace přípravy projektu a výstavby rotundy.

• Přispělo přes 800 dárců z České republiky i ze zahraničí celkovou částkou 2 500 000 Kč.

• Prostor rotundy sv. Václava je nejvýznamnějším archeologickým nalezištěm v Praze za posledních 50 let.


Text: MFF UK, Marcela Uhlíková

Foto: MFF UK

Datum: 25. 9. 2018


Poslední změna: 25. září 2018 15:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám