Univerzita Karlova dosáhla dobrého umístění v mezinárodních žebříčcích QS a THE

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 27. září 2018 - Univerzita Karlova dosáhla dobrého umístění v mezinárodních žebříčcích QS 2019 Graduate Employability a Times Higher Education World University Rankings. V obou žebříčcích Univerzita Karlova obhájila loňské umístění. V žebříčku QS navíc potvrdila svou pověst univerzity, jejíž absolventi jsou velmi dobře uplatnitelní na trhu práce.


V žebříčku QS, který sleduje zaměstnanost univerzitních absolventů, se Univerzita Karlova umístila na sdílené 181. – 190. pozici ze sledovaných 600 univerzitních pracovišť po celém světě. V rámci hodnocených institucí z České republiky Univerzita Karlova obsadila první příčku a potvrdila tak svou dlouhodobou pověst univerzity, jejíž absolventi jsou velmi dobře uplatnitelní na pracovním trhu.


Nejlepšího výsledku dosáhla Univerzita Karlova v ukazateli nezaměstnanosti absolventů, kde patří mezi čtyřicet nejlepších vysokých škol. Mezi prvních dvě stě škol patří i v ukazateli úspěšnost absolventů, jenž se soustředí na to, kterou školu absolvovali představitelé či vedoucí zaměstnanci pěti set nejbohatších světových soukromých společností, význační a vlivní představitelé svých oborů a nositelé významných mezinárodních a národních ocenění.


Pozitivního umístění dosáhla Univerzita Karlova i v mezinárodním žebříčku Times Higher Education. Stejně jako vloni se jako nejlepší česká univerzita drží okolo 450. místa. Tento žebříček vedle vědecké, výzkumné a vývojové činnosti hodnotí také vzdělávání, spolupráci s vnějším světem či mezinárodní rozměr instituce. Vedle mezinárodní bibliografické databáze Scopus se opírá také o data z šetření mezi akademickou obcí.


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 2. říjen 2018 21:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám