Unikátní objev Českého egyptologického ústavu: pohřební komplex kněze Kairese

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 3. října 2018 – Dva týdny probíhající expedice Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na pyramidovém poli v Abúsíru přinesla unikátní objev. Egyptologové nalezli pohřební komplex královského důvěrníka a kněze Kairese. Stalo se tak v roce, kdy česká egyptologie slaví šedesát let od svého založení.


Hrobka leží v srdci pyramidového pole v oblasti, kde byli vedle panovníků pochováváni pouze členové královské rodiny a nejvyšší představitelé státu z období 25. a 24. stol. př. Kr., tedy z doby vlády 5. dynastie Staré říše. Kairesův komplex pokrývá plochu více než 500 m2 a vedle vlastní hrobky se skládá z několika dalších místností, jež sloužily ke kultovním účelům a rituální očistě kněžích předtím, než vstoupili do hrobky. Kultovní kaple je absolutním unikátem v architektuře nekrálovských hrobek celého 3. tis. př. Kr., protože byla dlážděna čedičovými bloky.


„Aktuální nález představuje řešení dlouholetého problému, zda staří Egypťané v době Staré říše ukládali sochy do pohřebních komor. Právě na základě tohoto objevu je zřejmé, že ano. Dalším ojedinělým prvkem je konstrukce pohřební komory. Ta byla vybudována v otevřené jámě. Po spuštění sarkofágu a vyzdění bočních stěn vápencovými bloky byla komora uzavřena několika obřími stropními bloky rovněž z vápence, z nichž každý váží nejméně osm až devět tun,“ uvedl za Český egyptologický ústav Miroslav Bárta.


Přestože expedice stále ještě probíhá a definitivní zpracování všech získaných dat bude trvat delší dobu, již v této fázi výzkumu je zřejmé, že jde o naprosto ojedinělý nález hrobky výjimečné historické postavy starověkého Egypta z dob 3. tisíciletí před Kristem. Kairesovy tituly ho staví na roveň vezírům (ministerským předsedům) tehdejší doby, zatímco architektura jeho hrobky se tehdejším zvyklostem zcela vymyká – vyhodnocení této skutečnosti bude předmětem dalšího bádání.


Aktuální nález je dalším z řady úspěchů českých egyptologů působících v rámci Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty UK. Egyptologický ústav, který v letošním roce slaví 60 let od svého založení, je největší vědeckou expedicí České republiky, která soustavně pracuje v zahraničí. Jeho současné koncese na území dnešního Egypta zahrnují pyramidové pole v Abúsíru a oázu El-Héz v egyptské Západní poušti a dále dvě lokality v Súdánu – na 6. nilském kataraktu a v Usli.


Významných vědeckých výsledků dosáhl ústav zejména na základě vlastních archeologických výzkumů na rozsáhlé koncesi v Abúsíru, již získal v roce 1974. Podařilo se zde mimo jiné objevit dva pyramidové komplexy. V tom, který patřil panovníku Raneferefovi, byl vedle souboru královských soch nalezen nesmírně cenný papyrový archiv. Na koncesi leží také množství hrobek a kultovních struktur z různých období staroegyptských dějin, k nimž se řadí i nevyloupený Iufaův šachtový hrob z doby první perské okupace Egypta. Četné památky, pocházející z prostoru abúsírské nekropole, patří k vrcholným dílům starověké civilizace na Nilu.


Výzkumy Českého egyptologického ústavu FF UK již dlouhá léta odpovídají na řadu otázek, které se týkají nejen historie a vývoje dávných civilizací a kultur na Nilu, ale zároveň umožňují lépe chápat vývoj přírodního prostředí i to, jak se na něj lidé adaptovali, fungování různých náboženských systémů, příběhy konkrétních lidských osudů a hledání smyslu lidské existence. Právě tato unikátní možnost kombinace různých druhů pramenů na mikro- i makroúrovni v dlouhých časových řadách činí ze staroegyptské archeologie a historie unikátní a významnou disciplínu v rámci současné vědy a bádání o komplexních společnostech v 21. století.


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 3. říjen 2018 13:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám