Josef Hlávka a jeho nadčasový odkaz

Konference na téma Přínos Josefa Hlávky a jeho Nadání k rozvoji a podpoře vědy, umění a vzdělanosti v české společnosti připomněla dnes v Karolinu osobnost významného filantropa a mecenáše Josefa Hlávky, který kladl důraz na vzdělanost a demokracii.Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, Univerzita Karlova a Studentská komora Rady vysokých škol stály u zrodu akce, která dne 3. října přivedla do Vlasteneckého sálu významné osobnosti. Stalo se tak u příležitosti 110. výročí Hlávkova úmrtí a 100. výročí vzniku Československé republiky. V nabitém programu jubilejně pracovní konference vzpomenuli osobnost Josefa Hlávky a jeho odkaz všichni mluvčí.


V úvodu konstatoval profesor Jiří Witzany, člen správní rady Nadání Hlávkových, že řada významných projektů by se vůbec neuskutečnila, nebýt jednoho z nejúspěšnějších českých podnikatelů druhé poloviny 19. století a předního architekta a prvního prezidenta České akademie pro vědy, slovesnost a umění. „Podporoval nejen umělce a významné osobnosti, ale i nadané studenty,“ řekl mimo jiné profesor Witzany a dodal: „Snaživé a způsobilé studenty považoval za naději národa.“


Konferenci pozdravil i Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, a Josefa Hlávku označil za zakladatele moderní české společnosti. Zároveň vyjádřil Nadaci poděkování za starost o odkaz Josefa Hlávky.


Profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, mimo jiné připomenul, že Josef Hlávka je s vysokými školami spojen nejen jako mecenáš, ale i jako významný architekt. Vždyť budova nemocnice U Apolináře, kde sídlí Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice, je dodnes považována za skvost architektury. Ocenil též, že Nadace Nadání je nejstarší nadací s nejdelší kontinuitou (založena byla v lednu 1904), která přežila nejsložitější období v novodobých dějinách, včetně nacistické okupace nebo kritického roku 1953. „Myslím, že mohu za všechny představitele vysokých škol vyjádřit poděkování za možnost každoročního navrhování nejnadějnějších studentů, kteří jsou u příležitosti Mezinárodního dne studentstva oceňováni cenou Nadace. Mezi oceněnými jsou dnes mnozí, kteří se ve svém oboru již prosadili,“ uvedl mimo jiné rektor Zima. Jak dále prozradil, on sám, v době svých studentských let, mohl díky získanému ocenění vycestovat na světový biochemický kongres v San Franciscu. Pro něj i ostatní studenty, ať už minulé, či současné, je finanční podpora v začátcích vědecké kariéry velice významná: „Nejen že si jí nesmírně vážíme, ale bereme ji za vstřícné gesto a podporu budoucí vědecké dráhy.“


V části konference věnované stipendistům vystoupila Petra Laššuthová, v současnosti vědecká pracovnice Kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty UK, na téma Žít vědou vs. žít z vědy. Mladá lékařka byla oceněna Cenou Josefa Hlávky v roce 2012 za disertační práci Diagnostika dědičné neuropatie: „Získání ceny mi pomohlo v rozhodování, zda chci i nadále zůstat v laboratoři a pokračovat ve výzkumu dědičné neuropatologie,“ řekla úspěšná stipendistka.


Všichni účastníci konference se pak shodli na podstatném – Josef Hlávka s sebou nese nadčasový odkaz, z něhož je možné čerpat v současné, materiálně zaměřené společnosti.


Text: Marcela Uhlíková

Foto: René Volfík

Datum: 3. 10. 2018


Poslední změna: 5. říjen 2018 14:09 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám