Veletrh Gaudeamus Brno: UK představuje studijní nabídku i nový design veletržní prezentace

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 18. října 2018 – Univerzita Karlova bude i v letošním roce patřit k nejvýznamnějším vysokým školám, které se představí zájemcům o studium v rámci evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2018. Zájemci o studium na největší vysoké škole v ČR se na veletrhu dozví, jaké studijní programy jednotlivé fakulty UK nabízejí. V rámci doprovodného programu navíc získají řadu zajímavých a aktuálních vědeckých poznatků. Veletrh se koná ve dnech 23. až 26. října 2018 na brněnském výstavišti v pavilonu V od 8.00 do 16.00, resp. od 8.00 do 14.00 v pátek.


Každou fakultu Univerzity Karlovy v rámci veletrhu zastupují přímo její studenti. „Záměrem tohoto způsobu prezentace je především zprostředkovat zájemcům o studium přímé zážitky a zkušenosti se studiem od stávajících studentů. Návštěvníci jednotlivých fakultních stánků se zde mohou inspirovat pro rozhodování o volbě svého dalšího studia či se dozvědět kompletní informace o studijní nabídce naší univerzity,“ uvedla Milena Králíčková, prorektorka Univerzity Karlovy pro studium.


Osobní kontakt zájemců o studium se studenty UK doplňuje zcela nová vizuální prezentace, kterou UK v letošním roce pro veletrhy připravila a která si v Brně odbyde svoji premiéru. Nový veletržní stánek akcentuje otevřenost UK vůči všem novým zájemcům o studium a je pomyslně rozdělen na dvě osy - přírodovědně-lékařskou a humanitně-společenskou. Všechny fakulty UK pak v tomto novém rozdělení dostávají stejně velký prostor pro svou prezentaci, ať již jde o velké fakulty, co se počtu studentů týče, či fakulty menší.


V rámci doprovodného programu Věda pro život se na Gaudeamu představí 1. a 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Přírodovědecká fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Filozofická fakulta, Právnická fakulta a Fakulta sociálních věd. Představeny budou nejnovější vědecké poznatky a jejich aplikace v praxi, přírodní jevy, chemické pokusy a mnohé další. Veškeré zajímavosti si budou moci návštěvníci sami vyzkoušet.


Lékařská fakulta v Plzni nabídne návštěvníkům rychlokurz chirurgického šití, zástupci Přírodovědecké fakulty představí, jak se na svět dívají geografové, medici z Hradce Králové budou demonstrovat na figuríně medvěda, jak se s medicínou seznamují malé děti, zástupci 1. lékařské fakulty budou diskutovat o mýtech v současném stravování a hovořit o tom, jaké je přejít z vysokoškolského prostředí rovnou do soukromé medicínské praxe a Fakulta sociálních věd ukáže mobilní televizní studio, ve kterém si zájemci budou moci vyzkoušet práci moderátora před kamerou.


Hlavní prezentace Univerzity Karlovy, která podá prostřednictví studentů UK komplexní informace nejenom o studiu, ale i o životě na UK, se koná každý den od 11.00 do 11.30 v přednáškovém sále A v pavilonu V.


Více informací o samotném veletrhu i expozici Univerzity Karlovy naleznete zde.ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 19. říjen 2018 11:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám