Jubilanti převzali pamětní medaile UK

Rektor UK profesor Tomáš Zima dnes předal v Malé aule Karolina pamětní listy a medaile k významnému životnímu jubileu trojici osobností Univerzity Karlovy.


Za celoživotní práci v oboru neurochirurgie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na 1. lékařské fakultě UK byla udělena stříbrná medaile prof. MUDr. Vladimíru Benešovi, DrSc., jenž letos oslavil 65. narozeniny. Prof. Beneš je mj. autorem odborných monografií o chirurgickém řešení poranění míchy nebo ischémii mozku, několik let stál v čele Evropské asociace neurochirurgických společností.


Prof. PhDr. Anna Housková, CSc., z Filozofické fakulty UK získala stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oblasti hispanistiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK. Specialistka na španělsky psanou literaturu Latinské Ameriky příblížila svými překlady českým čtenářům mj. díla J. L. Borgese nebo G. Garcíi Marquéze.


Stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a za dlouholetou pedagogickou činnost na Právnické fakultě UK převzala u příležitosti kulatého životního jubilea prof. JUDr. Věra Štangová, CSc., která se také významnou měrou zasloužila o rozvoj mezinárodních vztahů a orientaci na zahraniční spolupráci PF UK.


Autor: Jana Rydlová

Datum: 18.10. 2018

Foto: René Volfík


Poslední změna: 19. říjen 2018 19:10 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám