Univerzita Karlova získala další prestižní ERC grant

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 23. října 2018 – Světově uznávaný matematik Jaroslav Nešetřil působící na Matematicko-fyzikální fakultě UK obdržel prestižní ERC Synergy Grant. S kolegy z maďarské Univerzity Loránda Eötvöse a Středoevropské univerzity v Budapešti bude zkoumat matematickou teorii dynamických sítí, které v současnosti ovlivňují všechny oblasti vědy a technologií.


Ačkoliv sítě (vztahy a vazby mezi prvky v sociálním prostoru) dnes určují život člověka více než cokoliv jiného a jsou podstatné například v biologii, komunikaci či sociálních a ekonomických systémech, jejich základní principy činností a funkcí nejsou dosud v úplnosti pochopeny. „Cílem našeho výzkumného týmu proto bude snaha o přetváření chápání komplexních systémů a vytvoření základu pro aplikace v řadě oborů,“ uvedl Jaroslav Nešetřil.


Studium sítí prošlo spolu s matematickou teorií grafů v uplynulých letech bouřlivým vývojem. Tento vývoj byl však do značné míry nezávislý a obě oblasti měly pouze omezenou vzájemnou spolupráci. Výzkum, na který byl grant získán, má ambici toto změnit a vybudovat celistvou teorii dynamických sítí, která bude prostředkem pro aplikace a bude poskytovat paradigmata pro studium nejrůznějších reálně existujících sítí.


Na výzkumu bude spolupracovat řada předních odborníků z různých oblastí, například buněčné biologie, neurověd, telekomunikací či informačních technologií.


Aktuální ERC grant je již třetí, který Univerzita Karlova v letošním roce získala. V červenci se to podařilo vědcům Matyáši Fendrychovi z Přírodovědecké fakulty na výzkum rostlin a Ondřeji Pejchovi rovněž z Matematicko-fyzikální fakulty, který obdržel grant na zkoumání dvojhvězd.


Pro více informací kontaktujte:


Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., Dr.h.c. mult, tel.: 221 914 230, e-mail:ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 23. říjen 2018 12:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám