Na Univerzitě Karlově vyvrcholily oslavy 100. výročí založení Československa

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 25. října 2018 – Slavnostním shromáždění akademické obce ve Velké aule Karolina vyvrcholily na Univerzitě Karlově oslavy 100. výročí založení Československa. Vedení univerzity a členové akademické obce se na něm setkali se zástupci zahraničních univerzit, společenského a kulturního života.


Slavnostní shromáždění navázalo na dvoudenní Mezinárodní rektorskou konferenci, která se od 24. října konala na Univerzitě Karlově a která přivítala řadu významných tuzemských a mezinárodních osobností jak z politické, tak akademické sféry.


Na slavnostním shromáždění ve Velké aule Karolina se svými projevy vystoupili JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR, José Manuel Barroso, bývalý předseda Komise EU, J.E. Peter Weiss, velvyslanec Slovenské republiky, rektor Univerzity Komenského v Bratislavě prof. Karol Mičieta a rektor UK Tomáš Zima.


Rektor UK Tomáš Zima připomenul nejvýznamnější události uplynulých 100 let československé/české republiky, během nichž studenti, absolventi a profesoři UK přispěli k budování československé společnosti. „Ohlížíme-li se dnes za celým československým a českým dvacátým stoletím, můžeme cítit také oprávněnou hrdost. V dobách nejtěžších totiž Češi a Slováci nakonec vždycky obstáli. Ať už byly mocenské represe a politický tlak jakékoliv a ať už přicházely odkudkoliv, dokázali se mu Češi a Slováci vždy postavit. Tohle vědomí má velkou cenu a velký význam nejen z pohledu historie, ale i dnes,“ uvedl rektor Tomáš Zima.


Slavnostním shromážděním Univerzita Karlovy zakončila oslavy 100. založení naší republiky.ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.

Poslední změna: 26. říjen 2018 10:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám