Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 19. října 2018

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka, Zuzana Moťovská, David Hurný, Peter Korcsok


Přítomní hosté:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

  1. Předsednictvo AS UK projednalo zprávy o činnosti delegátů AS UK v komisích a dalších tělesech UK.

  2. Předsednictvo AS UK se zabývalo otázkami voličských seznamů a možnosti kandidovat do AS UK z dalších součástí UK.

  3. Předsednictvo AS UK přijalo usnesení o posouzení věci a hlasování per rollam na základě čl. 10 odst. 1 Jednacího řádu AS UK. Hlasování per rollam se bude týkat:

    • a. Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Pavilonu matematiky a informatiky v Praze Troji

    • b. Smlouvy o dílo na realizaci rekonstrukce a přístavby Areálu UK Jinonice

    Lhůty budou stanoveny tak, aby po předložení materiálů a po vyjádření Ekonomické komise AS UK měli členové AS UK 8 dní pro seznámení se s podkladovými materiály.

  4. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 3. prosince 2018 od 17:00 hodin na sekretariátu AS UK.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Zápis ke staženíPoslední změna: 30. říjen 2018 12:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám