Informační den Univerzity Karlovy: Informace o studiu i bohatý doprovodný program

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 6. listopadu 2018 – Univerzita Karlova opět zve všechny zájemce o studium na Informační den. Akce se již tradičně uskuteční v prostorách Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty na pražském Albertově v sobotu 10. listopadu od 9 do 16 hod. Kromě informací o možnostech studia na UK čeká na návštěvníky též bohatý doprovodný program.


V průběhu akce se představí všech 17 fakult univerzity. Zájemci o studium se u jednotlivých stánků dozví kompletní informace o nabídce studijních programů, kterých UK v současné době nabízí více než 500. Zároveň získají podrobnosti o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020, podmínkách studia, možnostech ubytování a množství dalších užitečných rad důležitých při rozhodování o podání přihlášky na vysokou školu.


V rámci Informačního dne bude po celý den probíhat bohatý doprovodný program, který je zaměřen na přípravné kurzy ke studiu na UK, na otázky ubytování a stravování a na zájmovou činnost studentů či možnosti studijních pobytů v zahraničí. Návštěvníci jsou také zváni do tzv. „Studentské kavárny“ v přízemí Purkyňova ústavu, kde si budou moci neformálně u kávy popovídat se současnými studenty jednotlivých fakult o jejich zkušenostech se studiem. Uchazeči se speciálními potřebami se zase dozví potřebné informace o možnostech modifikovaného přijímacího řízení i studia. Součástí doprovodného programu bude i tradiční komentovaná procházka kampusem na Albertově.


Již osvědčeným bodem programu je Science Slam – soutěž, při které se vědci stávají herci a populární formou stand-up výstupu prezentují veřejnosti své myšlenky a nadšení pro vědu. V průběhu Informačního dne se uskuteční vystoupení pěti stand-up komiků s tématikou neživé přírody. Více informací na http://scienceslam.cuni.cz.


Pro návštěvníky bude rovněž připravena prohlídka Chlupáčova muzea historie země.


Informační den je pro všechny návštěvníky zdarma. Více informací naleznete na webové stránce www.informacniden.cuni.cz.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 19. listopad 2018 11:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám