Opatření rektora č. 45/2018

Název:

Statut Poradního sboru rektora Univerzity Karlovy k projektu Česko a jak dál

K provedení:

-

Účinnost:

1. listopadu 2018

[zrušeno OR č. 58/2021]


Statut Poradního sboru rektora Univerzity Karlovy k projektu Česko a jak dál

Preambule

V rámci naplňování aktivit tzv. třetí role univerzity a posilování společenské odpovědnosti Univerzity Karlovy, inicioval rektor Univerzity Karlovy projekt Česko a jak dál. Náplní projektu je formulování a zprostředkování stanovisek, možných řešení a vizí Univerzity Karlovy pro řešení významných celospolečenských témat, souvisejících se směřováním České republiky v následujících letech.


Čl. 1 - Základní ustanovení

Poradní sbor rektora Univerzity Karlovy se zřizuje k projednávání věcných a organizačních témat souvisejících s projektem Česko a jak dál (dále jen „Sbor“ a „Univerzita“).


Čl. 2 - Složení Sboru

 1. Členy Sboru jmenuje rektor po projednání v kolegiu rektora.

 2. Podmínkou členství je souhlas navrhované osoby.


Čl. 3 - Činnost Sboru, tajemník

 1. Mezi hlavní úkoly Sboru patří:

    a. 

  zpracovávání podkladů a formulování stanovisek k tématům souvisejícím s realizací projektu Česko a jak dál;

    b. 

  organizování diskuzních fór, panelů, seminářů a dalších akcí, na nichž by odborníci z Univerzity i z mimouniverzitního prostředí diskutovali o vybraných tématech;

 2. Sbor zasedá podle potřeby. Zasedání Sboru svolává rektor, případně jím pověřený člen Sboru;

 3. Rektor může požádat o stanovisko Sbor jako celek i jednotlivé členy Sboru dle jejich odborného zaměření;

 4. Rektor jmenuje tajemníka Sboru.

 5. Tajemník odpovídá za administrativní a organizační zabezpečení Sboru a má právo účastnit se jednání Sboru.


Čl. 4 - Závěrečné ustanovení

 1. Opatření rektora č. 4/2015 se zrušuje.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2018.
V Praze dne 1. listopadu 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Poslední změna: 3. leden 2022 15:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám