Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 3. prosince 2018

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka, Zuzana Moťovská (po skypu), David Hurný, Peter Korcsok


Omluveni:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., J. M. pan rektor,


Přítomní hosté:

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou včetně dopisu doc. Mgr. Michala Kouckého, Ph.D., ředitele Informatického ústavu UK, k věci revitalizace univerzitních informačních systémů a zaslalo jeho dopis k projednání Ing. Jakubovi Papírníkovi, řediteli ÚVT UK.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 14. prosince 2018.

  3. Předsednictvo AS UK projednalo Novelu Etického kodexu UK a Jednací řád Etické komise (OR 27/2013).

  4. Předsednictvo AS UK se seznámilo s navrženým zástupcem za 3. LF do Sněmu Rady vysokých škol MUDr. Josefem Fontanou.

  5. Předsednictvo AS UK projednalo aktuální stav výzvy k nominaci členů do Rady pro vnitřní hodnocení do Panelu pro lékařské oblasti vzdělávání a vědní obory a Panelu pro humanitní oblasti vzdělávání a vědní obory.

  6. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

  7. Předsednictvo AS UK projednalo program zasedání AS UK konaného dne 14. prosince 2018.

  8. Předsednictvo AS UK učinilo rozhodnutí o zveřejňování materiálů dle č. 137/2016 Sb.

  9. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 14. ledna 2019 od 17:00 hodin na sekretariátu AS UK.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Zápis ke staženíPoslední změna: 9. leden 2019 17:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám