Profesoři a studentky Univerzity Karlovy převzali ocenění od ministra školství

Už popáté se ve Valdštejnském paláci udělovaly ceny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu. Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací získal prof. Jan Trka z 2. lékařské fakulty, cenu v oblasti věd o vzdělávání a výchově si poté převzala z rukou ministra Roberta Plagy prof. Eliška Walterová z Pedagogické fakulty. Ocenění získaly i dvě studentky Univerzity Karlovy, Klára Kutová Šerých a Eliška Selingerová, obě ze 3. lékařské fakulty.


Ministr školství úvodem připomněl, že čeští vědci zanechali nesmazatelnou stopu v mnoha oborech a česká věda dosahuje excelentních výsledků v celé řadě oblastí, což se ovšem neobejde bez kvalitního školství. „Vzdělávání na všech typech škol, ale i kontinuální celoživotní vzdělávání jsou prioritou vlády a jsem rád, že kromě získání dalších finančních prostředků a posílení rozpočtů nejen vysokých škol, ale i např. navýšení platů učitelů, se ministerstvu daří postupně naplňovat další reformní kroky, i když se mohou zdát male,” uvedl ministr školství Robert Plaga. Důraz na kvalitu vzdělávání bude podle něj jednoznačnou prioritou nové Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030.


Cena za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byla udělena prof. Janu Trkovi, který se zabývá výzkumem dětské leukémie. Profesor Trka působí jako pedagog na 2. lékařské fakultě a on i jeho spolupracovníci jsou autory více než stovky publikací v mezinárodních vědeckých časopisech, včetně těch nejprestižnějších v oboru.


Cenu Milady Paulové v oblasti věd o vzdělávání a výchově získala prof. Eliška Walterová, která se zabývá srovnávací pedagogikou, analýzou zahraničních vzdělávacích systémů a možnostmi využití jejich zkušeností v českém vzdělávání. Profesorka Walterová vybudovala prestižní výzkumné pracoviště na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde stále působí.


Mezi studenty uspěly budoucí lékařky


Cena ministerstva školství je určena nebo absolventům bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního program, kteří dosáhnou mimořádných výsledků ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem. Ocenění se uděluje i za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.


Cenu pro studenta v bakalářském programu získala Klára Kutová Šerých, studentka 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, za podněty a hodnocení silných a slabých stránek kurikula, které byly využity při přípravě akreditace nového studijního programu Všeobecné ošetřovatelství na 3. LF UK.


Cenu pro studenta v magisterském programu získala další studentka 3. lékařské fakulty Eliška Selingerová za výzkum nádorů a jejich výživy při Ústavu molekulární genetiky AV ČR a 2. interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde mimo jiné pracuje na rozvoji mezinárodní sítě výzkumu alternativní výživy nádorů. Eliška Selingerová se kromě vědecké činnosti věnuje take propagaci vědy a svého oboru, např. prostřednictvím science slam.


Text: Jana Rydlová

Foto: Alex MaccianiPoslední změna: 6. prosinec 2018 11:23 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám