Vůdce národa F. L. Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 11. prosince 2018 – Reflexe odkazu života a díla Františka Ladislava Riegra tématem dvoudenní mezinárodní konference konané na UK.


Mezinárodní konference Vůdce národa F. L. Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě je pořádána při příležitosti letošního dvoustého výročí narození F. L. Riegra (10.12. 1818 – 3. 3. 1903) - významného představitele veřejného života, politiky, vědy a kultury 19. století.


Koná se 11. - 12. prosince v reprezentativních prostorách pražského Karolina a na její organizaci se společně podílejí tři instituce, s jejichž historií je jméno F. L. Riegra neodmyslitelně spojeno – Univerzita Karlova, Národní muzeum a Akademie věd ČR.


Smyslem tohoto setkání historiků a dalších odborníků je zachytit komplexní a vícevrstevný obraz vývoje české, resp. rakouské společnosti s vazbami či tematickými konotacemi na veřejné angažování se F. L. Riegra, jeho nejbližších spolupracovníků i protivníků.


Pro Univerzitu Karlovu je F. L. Rieger nejen význačným absolventem (studoval zde na filozofické a poté na právnické fakultě a promoval v Karolinu 19. června 1847), ale také výrazně ovlivnil její tehdejší vývoj a směřování , když jako poslanec vídeňského parlamentu přispěl k národnostnímu rozdělní Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou část.


Konference je vyvrcholením akcí v rámci projektu „Riegrův rok 2018“, na němž se podílí řada dalších národních kulturních a společenských institucí (kromě tří výše uvedených také např. Národní divadlo či Parlament ČR) a jenž si v průběhu celého roku 2018 klade za cíl připomínat význam F. L. Riegra pro český národ a přiblížit jeho odkaz současné společnosti. Program konference je k dispozici zde.ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 11. prosinec 2018 13:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám