Americká společnost s českými kořeny koupila od Univerzity Karlovy vynález nových látek proti tuberkulóze

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 13. prosince 2018 - Společnosti Charles University Innovations Prague se podařilo úspěšně prodat americké společnosti Svenox Pharmaceuticals LLC vynález, který pochází z kolektivu profesora Alexandra Hrabálka z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (FaF UK).


Americká společnost Svenox Pharmaceuticals LLC, která má své kořeny v České republice, koupila od Univerzity Karlovy zastoupené její 100% vlastněnou dceřinou společností Charles University Innovations Prague s.r.o. (CUIP) vynález, pocházející z kolektivu pana profesora Alexandra Hrabálka z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Tento vynález se týká nového typu látek, které by mohly být využitelné v léčbě tuberkulózy. Společnost Svenox Pharmaceuticals LLC se v rámci koupě vynálezu zavázala k zajištění potřebného a finančně i časově náročného vývoje finálního léčiva a v případě pozitivních výsledků k jeho následnému využití. Případná dostupnost vyvinutého léčiva by měla být nejenom ve Spojených státech amerických, ale také v řadě států Evropské unie, Indii nebo Jihoafrické republice. Univerzita Karlova v zastoupení CUIP a tedy i čeští vědci budou mít také v případě úspěchu léčiva finanční podíl na jeho výnosech.


Rektor UK Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA uvedl: „Jsem velmi rád za úspěch, který se povedl FaF UK ve spolupráci se CUIP. Na tomto příkladu jde velmi jasně vidět, že je pro UK potřebné založení takovéto společnosti, ani já jsem nečekal, že už za několik měsíců budeme uzavírat první smlouvu. CUIP tak úspěšně splnilo svůj první úkol. Jsem rád, že mé rozhodnutí založit CUIP bylo správné a efektivní.”


Ředitel CUIP Mgr. Otomar Sláma, MPA dodal: „Ve spolupráci s Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy a FaF UK se nám velmi efektivně podařilo dosáhnout tíženého výsledku, ze kterého máme radost. Máme radost také z formy spolupráce a věříme, že rozdělení činností mezi CPPT UK a CUIP splňuje počáteční očekávání, se kterými jsme do tohoto projektu šli.“


FaF UK - Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. – vedoucí výzkumného týmu uvedl: „Jsme velmi rádi, že firma Svenox Pharmaceuticals LLC projevila zájem o výsledky našeho výzkumu na poli antituberkuloticky působících látek a prostřednictvím CUIP jsme s touto firmou mohli uzavřít oboustranně výhodnou smlouvu. Doufáme, že výsledky výzkumu prováděného na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové přispějí k boji s touto ve světě stále velmi rozšířenou infekční chorobou.“


Svenox Pharmaceuticals - Richard Weinberg

„Rádi bychom poděkovali Univerzitě a také CUIP za efektivní a vstřícné jednání. Koupě patentu nám otevírá cestu podílet se na zajímavém výzkumu s velkým potenciálem pro účinnější a bezpečnější formu léčby této choroby. Proto i do budoucna plánujeme pokračovat v úzké spolupráci jak s CUIP, tak s Univerzitou na vývoji dalších nadějných léčiv.“


Charles University Innovations Prague s.r.o. (CUIP) je stoprocentně vlastněnou dceřinou společností Univerzity Karlovy, která byla založena 22. června 2018. Na její činnost dohlíží dozorčí rada jmenovaná rektorem UK. Úkolem CUIP je především rozšířit a zefektivnit stávající nabídku služeb v oblasti inovací a komercializace na UK a zprostředkovat kontakt akademické obce a externích investorů pro oblast zakládání univerzitních spin-off firem a transferu znalostí. Očekávaným dlouhodobým přínosem je zvýšený počet objevů a vynálezů UK, které naleznou praktické uplatnění, a zároveň rostoucí zájem externích partnerů a spolupráci s UK prostřednictvím CUIP.


CUIP vzešlo z Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (CPPT UK), jejímž je partnerem. CPPT UK bylo založeno v roce 2007 a za jeho významného přičinění vzniklo mnoho vědeckých projektů. CUIP pomáhá ulehčit CPPT UK poslední fázi komercializace s firmami, které mají o výsledky z UK velký zájem, jelikož CPPT jako součást UK nemá možnost jednat tak dynamicky, jak v dnešní době vyžadují firmy. Na základě této potřeby bylo po dlouhém 2 letém usílí založeno CUIP.


CUIP ihned po založení začalo plnit svoji roli a dotáhlo do konce první případ, který mu byl předán. Nicméně nikdo nečekal, že CUIP bude úspěšné již po půl roce svého fungování. Předpokládaný termín prodeje prvního případu byl původně plánován nejdříve na polovinu roku 2019.


Kontakt pro média


Mgr. Otomar Sláma, MPA

ředitel Charles University Innovations Prague

email: slama@cuip.cz

mobil: +420 603 281 804


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 13. prosinec 2018 20:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám