Univerzita Karlova zve na výstavu svých významných insignií. K vidění bude originál zakládací listiny UK

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 17. prosince 2018 - Univerzita Karlova otevírá 18. prosince 2018 unikátní výstavu svých insignií. K vidění budou nejvzácnější umělecké a historické památky univerzity, které propojují její historii se současností. Nejdůležitějšími exponáty jsou originály zakládací listiny UK, listiny Klimenta VI., její notářský opis a pečetidlo UK z poloviny 14. století. Návštěvníci se ale mohou těšit i na žezla jednotlivých fakult univerzity či na insignie spojené s funkcí rektora.


Výstava návštěvníkům přiblíží jak starší dějiny Univerzity Karlovy, tak zejména nové fakulty a univerzitní obory, jež vznikly po roce 1918. Prostřednictvím univerzitních a fakultních insignií se veřejnost dozví, jak se utvářela vysokoškolská symbolika. Návštěvníci si budou moci utvořit představu o úzkém vztahu univerzity s historickým vývojem, např. v souvislosti se ztrátou části univerzitních insignií a archiválií.


Výstava představí umělecké a historické památky symbolizující historii i současnost Univerzity Karlovy a současně na příkladu insignií dokumentuje těsný vztah mezi vývojem univerzitního prostředí a dějinami československého státu.


Do 20. prosince budou k vidění originály zakládací listiny UK, listiny Klimenta VI., notářského opisu a pečetidla. Listina papeže Klimenta VI. z 26. ledna 1347 obsahuje papežský souhlas se založením vysokého učení v Praze. Notářský instrument iniciovaný pražskou kapitulou z 30. června 1347 obsahuje inzert (opis) papežské listiny a výčet svědků stvrzujících autentičnost opisu papežské listiny.


Výstava se koná v Císařském sálu Karolina, Ovocný trh 3-5, Praha 1 od 18. prosince 2018 do 31. ledna 2019. Ve dnech 24. prosince 2018 a 1. ledna 2019 bude uzavřena. Otevřeno každý den od 10 do 19 hodin, na Silvestra otevřeno od 10 do 16 hodin.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 18. prosinec 2018 13:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám