Opatření rektora č. 58/2018

Název:

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2019

K provedení:

-

Účinnost:

1. ledna 2019

[ZRUŠENO OR č. 6/2020]


Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2019

1. Priority v jednotlivých oblastech:

A. Studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry pro studenty v prezenční formě studia, zejména pak:

 • studenti na základě meziuniverzitní smlouvy o přímé spolupráci

 • studenti v rámci účasti ve společných doktorských programech – se zřetelem k joint degree, double degree a cotutelle

 • studenti realizující pobyt formou „free movers“ v doktorském studijním programu

 • studenti realizující pobyt formou „free movers“ v magisterském studijním programu


zvláště pak:

 • v návaznosti na reciprocitu

 • s ohledem na dlouhodobou výměnu

 • s prezentací vlastních výsledků výzkumu


Studentům v doktorském studijním programu musí být pobyt v zahraničí započítán jako integrální součást studijního plánu, v magisterském studiu alespoň zčásti.


B. Studium zahraničních studentů na UK

 • studenti na základě meziuniverzitní smlouvy o spolupráci

 • studenti doktorského a magisterského studijního programu v prezenční formě studia se zřetelem ke společným programům – joint degree, double degree, cotutelle a formou „free movers“


C. Pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

 • zavedení nové disciplíny (oboru) ve studiu či vědě na UK

 • rozšíření současného stavu výuky v daném oboru

 • působení v rámci několika fakult na UK

 • příprava účasti pracoviště UK na mezinárodním společném projektu

 • působení pracovníka ze zahraniční univerzity v rámci „sabbatical“ na UK

 • krátkodobý přednáškový či výzkumný pobyt na UK


D. Krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí

zvláště pak: v rámci přípravy společného programu (zejména doktorského) s prestižním zahraničním subjektem


Netýká se výjezdů na konference, semináře, kongresy apod. Pobyt minimálně na tři týdny.


2. Termíny pro podání návrhů v roce 2019:


v letním semestru:

do 29. března 2019

v zimním semestru:

do 22. října 2019
V Praze dne 18. 12. 2018


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektorKe stažení: .pdfPoslední změna: 31. leden 2020 19:51 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám